Afetler, özellikle iklim krizinin görmezden gelinemez boyutlara ulaştığı günümüzde dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Yangın, su baskını, deprem, toprak kayması gibi farklı afetler insanlar için can ve mal kaybı tehdidi oluşturuyor. Afet yönetimi, günümüzde çok daha büyük bir önem kazanıyor.

Afetleri kayıt altına alan Emergency Event Database (EM-DAT), 2021 yılında dünya çapında doğal afetlerle ilgili 432 felaket olayı olduğunu tespit etti. Küresel olarak, ölüm sayısı ve etkilenen insan sayısı 20 yıllık ortalamalarının altında kalırken, 2021’e afet olaylarının sayısında artış ve büyük ekonomik kayıplar damgasını vurdu.

Doğal afetlerin neden olduğu tüm ölümlerin yüzde 95’inden fazlası, gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşiyor. Bunun en önemli nedeni, yüksek nüfus yoğunluklarına karşı zayıf altyapılar ve önlem eksikliklerinin bu ülkelerde sık karşılaşılan bir durum olması. Bu ülkelerde uzaktan algılama teknolojisinin afet yönetimi için kullanılması, bu durumu değiştirebilir. 

Uzaktan algılama teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Uzaktan algılama, özellikle olay yerine erişimin mümkün olmadığı afetler için afet yönetim ekiplerinin bilgi edinmesine yardımcı olur. Geniş alanlar üzerinde neredeyse anlık veri sunarak tahminlere değil, gerçek bilgiye göre müdahale edilmesini mümkün hale getirir. 

afet yönetiminde uzaktan algılama

Uzaktan algılamanın afet yönetiminde kullanımı

Afet yönetiminin farklı aşamaları bulunur ve bu aşamalar uzaktan algılamanın desteğiyle geliştirilebilir. Böylece çok daha etkili bir risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreci tasarlanabilir.

Risk ve zarar azaltma aşaması

Bu aşama, afet olayı gerçekleşmeden önce, afet riskini ve afet sırasında gerçekleşecek zararı en aza indirmeyi amaçlayan çalışmaları kapsar. Uzaktan algılama ile afet yönetim ekipleri, risk modelleme, hassasiyet analizi ve tehlikeli bölgelerin haritalandırılması çalışmaları veriye dayalı ve detaylı bir şekilde gerçekleştirebilir.

Böylece yıkıcı bir olay gerçekleşmeden en etkili önemler alınarak afetin en az zararla atlatılması sağlanır. Örneğin, nehir yataklarına analiz edilerek su baskını için riskli bölgeler belirlenir ve yerleşim planı olası bir su baskını durumunda bölge halkının güvenliği sağlanmış olur.

Hazırlık aşaması

Afetlerin büyük bir bölümü doğal olarak gerçekleşir. Yaşayan bir yapı olarak Dünya, sürekli dönüşüm halindedir ve kaçınılmaz olarak hareket eder ve enerji açığa çıkarır. Biz bu dönüşüm belirtilerini doğal afet olarak deneyimleriz. 

Engellemenin mümkün olmadığı bu doğal afetlere hazırlık sürecinde uzaktan algılama teknolojisi etkili bir şekilde kullanılabilir. Erken uyarı, tahminleme, izleme, haritalandırma yoluyla en etkili afet hazırlığı yapılabilir. Bunun için hazırlık aşamasının kapsadığı kaynak yönetimi, karşılıklı yardımlaşma, toplum bilgilendirmesi ve müdahale personelinin eğitilmesi adımları için uzaktan algılama teknolojilerinin derlediği veriler kullanılabilir.

Müdahale aşaması

Bir afet olayının başlangıcıyla birlikte müdahale aşaması da başlar. Genellikle, olaya özgü koşullara göre hızlı karar süreçlerini gerektiren müdahale aşaması arama – kurtarma çalışmaları, ilk yardım ve tıbbi müdahale, geçici barınma gibi ihtiyaçları karşılanması süreçlerini kapsar. İlk iki aşama uygun şekilde tamamlandığında, müdahale aşaması çok daha kolaylaşır. 

Uzaktan algılama sayesinde, afet yönetimi ekibi 

* en uygun kaçış noktalarını tespit edebilir,

* kriz haritası çıkararak genel bilgiye sahip olabilir,

* devam eden bir afetse (yangın gibi) süreci izleyerek doğru kararlar verebilir,

* farklı müdahale ekipleri arasında koordinasyon sağlayabilir.

İyileştirme aşaması

Afetin ardından güvenli koşulların tekrar sağlanması ve afet öncesindeki yaşam şartlarına dönülebilmesi için yapılan çalışmalar iyileştirme aşaması kapsamına girer. Bu aşamada, afet türüne göre altyapı hizmetleri yeniden organize edilebilir, eğitim, sağlık, ulaşım gibi gündelik hizmetlerin verilmesi sağlanabilir ya da maddi ve manevi açıdan afet bölgesi sakinlerine destek sunulabilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. 

İyileştirme aşaması ile, afetin kalıcı veya uzun süreli negatif etkilerinin önüne geçilmeye çalışılır. Uzaktan algılama; zarar tespiti, bölgesel planlama gibi iyileştirme sürecinde gerekli olan temel ön çalışmaların detaylı ve net verilerle gerçekleştirilmesini sağlar. 

Arama ve kurtarma ekipleri, yerel yönetimler, ilgili devlet kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları olmak üzere afet yönetimi çalışmaları gerçekleştiren tüm kurum ve kuruluşlar uzaktan algılamadan yararlanabilir. 

Uzaktan algılama ile afet yönetimini geliştirmenin yollarını keşfetmek için Maptriks olarak ekibimiz size yardımcı olabilir. Bizimle iletişime geçin, nasıl işbirliği yapacağımızı birlikte belirleyelim.