BÜYÜME STRATEJİSİ – MARKET

SORU:

“TAPDK yasaklı alanlarını dikkate alan market yer seçim analizi yapılabilir mi?”

Çözüm:

  1. Firmanın nokta satış bilgileri ile Maptriks verileri arasında korelasyon ilişkileri aranarak firma başarı kriterleri tespit edildi.

  2. Türkiye genelinde firmaya özel mikro yerseçimi modeli oluşturuldu.

  3. TAPDK Ruhsat kuralları analiz edilerek yasaklı alanlar tespit edildi, haritaya işlendi.

SONUÇ:

Firma’nın 2 yıllık şube büyüme potansiyeli ilçe ve mikro düzeyde hesaplanmıştır. Hedefleme için bir Harita Portalı oluşturulmuştur.