Gelişen uydu sistemleri ve yapay zekâ sayesinde artık attığımız her adımda coğrafi veri üretiyoruz. Lokasyon analitiği, bir şirketin veya organizasyonun coğrafi verileri analiz etmesine olanak veren bir iş uygulaması olarak tanımlanabilir. 

Mekânsal verilere dair çalışmalar iş dünyasına giderek değer katıyor. Farklı sektörlerden pek çok şirket coğrafi verilerinin önemini fark edip buraya yatırım yapıyor. 

Bu verileri yoğurmayı sağlayan lokasyon analitiği ise değerli bir araç olarak karşımıza çıkıyor ve farklı alanlarda kullanılabiliyor.

1. Yoğunluk Analizi

Lokasyon analitiği yaygın olarak coğrafi alanlarda yoğunluk ölçmek için kullanılıyor. Yoğunluk analizi nüfus dağılımı, siyasi parti tercihleri veya bir mağazanın şubelerinin konumu gibi pek çok farklı konuda coğrafi dağılımı haritalıyor. 

Lokasyon verilerine göre renklendirilen haritalardan hem araştırmacılar hem de şirketler çok katmanlı bilgiler edinebiliyor. Yoğunluk analizi iş dünyası için piyasa araştırmalarında son derece faydalı, örneğin bir şehirde semt semt kira piyasasını görmeye ve takip etmeye yardımcı oluyor. 

Yoğunluk analizinin önemli başka kullanımları 

* yeni bir şube veya franchise açmak için ideal alanları tespit etmek, 

* farklı ürün ve hizmetlerin coğrafi dağılım ve tüketim dinamiklerini anlamak, 

* bir alandaki müşteri yoğunluğunu inceleyip satış noktalarının yeterliliğini analiz etmek, 

* satış potansiyelinden yeterince faydalanılmayan yeni coğrafi alanları fark etmek olarak özetlenebilir.

2. Yakınlık Tabanlı Pazarlama

Lokasyon analitiğinin başlıca türlerinden biri olan yakınlık analizi farklı lokasyonlar arasındaki yakınlığa dair ilişkileri yakından incelemeye yarar. Örneğin mahalle veya semt gibi herhangi bir coğrafi birimde hangi olanakların nerede konumlanacağını planlamanın önemli bir metodudur. 

Yakınlık analizi, pazarlama açısından da çok kullanışlı olan bir analiz biçimidir. Yakınlık tabanlı pazarlama tüketicilerin hareketliliğine dair veri toplamayı ve bu verileri reklamcılık ve pazarlamada kullanmayı içeriyor. 

Yakınlık analizi sayesinde bir ürün pazarlayan şirketler her bir tüketicinin bir mağazada ilgilendiği reyonlarla ve ürünlerle ilgili fikir edinebiliyor. Bu da tüketicilere yönelik kişiselleştirilmiş reklamlar ve kampanyalar üzerinde çalışmaya olanak sağlıyor.

Yakınlık analizi şirketler için genel olarak bilgilendirici istatistiklerin derlenmesinde de kullanılıyor. Müşterilerin bir mağazada ortalama ne kadar vakit geçirdiği, hangi ürünleri bulmanın onlar için ne kadar zor olduğu gibi verileri bilmek ve kullanmak çeşitli sektörlerde uzun vadeli iş hedefleri açısından önem taşıyor.

Bu yazı da ilginizi çekebilir: Daha Sürdürülebilir Şirketler İçin Lokasyon Analitiği

3. Filo Yönetimi

Bir araç filosu yöneten bir şirketin karşılaştığı temel zorluklar var. Bu zorlukların başında 

* filodaki araçların konumunu tam olarak takip edememe, 

* sürücülerin araçları olası kötüye kullanma ihtimali, 

* araç adedini ve yakıt kullanımını optimize edememe, 

* hava koşullarına dair kesin önlem alamama gelir. 

Lokasyon analitiği rota optimizasyonu ve takibi özellikleri sayesinde filo yönetimi için bu zorlukları yenme konusunda devreye giriyor.

Filo yöneten bir şirket için araçlara bağlı GPS takip cihazları bu araçların bulunduğu enlem ve boylamı kesine yakın bir şekilde tespit eder. Gerçek zamanlı coğrafi verilerin analizi direksiyondaki sürücülerin şirketin kurallara uyduğundan emin olunmasına yardımcı olur. 

Aynı zamanda lokasyon analitiği sayesinde şirketler araç filolarının uzun vadeli lokasyon verilerini toplayabilir. Bu verileri analiz etmek maliyetleri azaltır ve operasyonel verimliliği artırır.

4. 5G Ağının Dağıtım ve Kullanımı

5G ağı dünya genelinde son hızla genişliyor. Bu dev teknolojisinin aldığı yatırımın da yıllar içinde ciddi şekilde artması bekleniyor. Lokasyon analitiği 5G ağının dağıtımı konusunda önemli bir analiz aracı olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu sayede ağ operatörleri geleneksel altyapı genişleme yöntemlerinden uzaklaşıp lokasyon verisi odaklı stratejiler benimsiyor.

Lokasyon analitiği, ağ operatörlerine 5G bağlantısını nereye kuracaklarına karar vermelerine yardımcı oluyor. Bir operatör bir bölgeye 5G sunduğunda, pazarlama ekipleri potansiyel müşterilerle iletişim kurarken hangi mahalleleri hedefleyeceğini belirlemek için lokasyon verilerini kullanabiliyor. Lokasyon analitiği 5G’nin performansını güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için de kritik. 

5. Petrol Endüstrisi Operasyonları

Petrol endüstrisi otomobil, plastik ve tekstil gibi pek çok sektörün bel kemiği, bu nedenle operasyonların verimliliği önem taşıyor. Petrol endüstrindeki aktörler gündelik operasyonlarında gerçek zamanlı görünürlük elde etmek için çoğu zaman büyük coğrafi verilerden yararlanır. 

Yani, lokasyon analitiğinin en mantıklı kullanım alanlarından biri maliyetleri çok yüksek olan bu endüstrisinin operasyonlarını daha kolay yürütebilmesi.

Lokasyon endüstrisinin petrol endüstrisinde pek çok spesifik kullanım alanı mevcut. Veri indeks haritaları neyin nerede olduğunu görmeyi kolaylaştırır. Bu sayede arama için harcanan zamanı azaltır. Koordinatlar kullanılarak madenlerin özel olarak tanımlanmasını sağlar. Aynı zamanda belirli bir kaynak için en verimli sondaj mekanizmasını optimize etmek için kullanılır.

Sonuç Olarak

Lokasyon analitiği birbirinden farklı sektörlerde henüz fark edilmeyen alanlarda muazzam önem taşıyor. Geleneksel veri işleme biçimlerinin ötesine geçerek iş dünyasında yeni ve heyecan verici alanlar açıyor.

Veri analitiğinin daha keşfedilmemiş pek çok kullanım alanı var. Siz de lokasyon analitiği ile iş birliği yaparak şirketinize değer katabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ekibimizle iletişime geçin