• Tümü
  • Analitik
  • Teknoloji
  • Veri

Elektrikli Araç Gelişimi ve Şarj İstasyonlarının Yer Seçimi: Türkiye Örneği

Dünya genelinde elektrikli araçların satışında yaşanan hızlı ivmelenme, önümüzdeki yıllarda bu sektörün daha da büyüyeceğine işaret ediyor. 2019’a göre küresel elektrikli otomobil stoğu %43 artarak 10 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’nin de bu küresel trendi hızla […]

Büyük Veri Analizi Nedir ve Neden Önemlidir?

Büyük veri analizi günümüzde tüm sektörler için büyük önem taşıyor. Çünkü tüm diğer sektörlerde olduğu gibi, sizin müşterileriniz de rutin bir günde bile oldukça çeşitli veriler üretiyor:  Sosyal medyada sizi etiketlerken,  gönderdiğiniz e-mailleri okurken,  ürünlerinizle […]

Rota Optimizasyonunun 5 Temel Kullanım Alanı

İş dünyasında git gide önem kazanan coğrafi veriyi toplamanın ve işlemenin pek çok yöntemi var. Rota optimizasyonu da bunlardan biri. Rota optimizasyonu kısaca birden fazla destinasyonu içeren bir güzergâh üzerindeki en iyi rotayı bulma süreci […]

Tahminleme Şirketlerin Çeviklik Hedeflerini Nasıl Destekler?

Amazon Nehri’nin kıyısında tekne yapan bir marangozla Sahra Çölü’nde tekne yapan bir marangozun kazançlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Ticaretin canlı olduğu büyük pazarların kurulduğu bir nehir kasabasındaki marangozla, kuş uçmaz kervan geçmez bir bölgedeki dükkanını kuran […]

BM’nin Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmada Mekânsal Veri Nasıl Kullanılır?

BM’nin (Birleşmiş Milletler) 2030 yılına kadar ulaşmayı amaçladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, temel olarak yoksulluğu sona erdirmeyi, iklim krizine karşı önlem almayı, adil paylaşımı ve barışı korumayı hedefleyen bir eylem çağrısı.  Son yıllarda pek çok alanda […]

Lokasyon Analitiğinin 5 Temel Kullanım Alanı

Gelişen uydu sistemleri ve yapay zekâ sayesinde artık attığımız her adımda coğrafi veri üretiyoruz. Lokasyon analitiği, bir şirketin veya organizasyonun coğrafi verileri analiz etmesine olanak veren bir iş uygulaması olarak tanımlanabilir.  Mekânsal verilere dair çalışmalar […]

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Nasıl Kullanılır?

Afetler, özellikle iklim krizinin görmezden gelinemez boyutlara ulaştığı günümüzde dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Yangın, su baskını, deprem, toprak kayması gibi farklı afetler insanlar için can ve mal kaybı tehdidi oluşturuyor. Afet yönetimi, günümüzde çok […]

Uzaktan Algılama Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

Uzaktan algılama, fiziksel nesneler arasındaki konumsal, spektral ve zamansal ilişkilerin belirlenmesini sağlar. Nesnelerle temas etmeden uydu veya uçaklar üzerindeki sensörler aracılığıyla yeryüzü ölçümü yaparak veriye ulaşmamıza yardımcı olur. Tarım, orman, çevre, su yönetimi, savunma, istihbarat, […]

Daha Sürdürülebilir Şirketler İçin Lokasyon Analitiği

Sürdürülebilirlik teması, farklı sektörlerden şirketleri içine alacak şekilde geniş bir alana yayılıyor. Kaynakların kullanımı, yatırımlar, dijital dönüşüm ve teknoloji kullanımından çalışanların ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya kadar pek çok konu şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Lokasyon analitiği […]

Veriye Dayalı Analiz: İstanbul Kreş Haritası

İl, ilçe veya mahalle ölçeğinde demografik veriler, sayısal ya da sözel verilere göre hazırlanan tematik haritalar sayesinde makro düzeyde bilgiye sahip olunur. Bu haritalar bize analiz edilen bölgelerin mevcut ve geleceğe yönelik demografik yapısına, yaşam […]

Türkiye Mobil Hareket Trendi: COVID-19’un Etkileri

COVID-19 ile mücadele için dünyanın her yerinden ülkeler, ‘evde kal’ mesajını vurguladı. Pek çok ülke, yasal düzenlemelerle 2020 yılının Mart ayından bu yana, belli aralıklarla sokağa çıkmayı engelledi. Bu öngörülemeyen süreç, insanların hareket alanlarında ciddi […]

Mobil Veri Toplama ve Analizinin Lokasyon Analitiğine 6 Katkısı

Mobil bilgi işlem ve iletişim teknolojisinin hızla yaygınlaşması, veri toplama alanındaki seçenekleri arttırıyor. Böylece tüm sektörleri ilgilendiren lokasyon analitiği, çok daha etkili sonuçlar sunuyor.  Veri analitiğinde dijitalleşme, lokasyon analitiğinin verimini artırmanın yanı sıra iş akışlarını […]

Yapay Zeka E-Ticaret Sektörünü Nasıl Dönüştürüyor?

Dijital dönüşüm için kullanılan çok sayıda ürün ve platformun yanı sıra yapay zeka e-ticaretin sınırlarını genişletiyor. Yapay zeka, daha iyi süreç yönetimi ve tahminlemelerle e-ticaret şirketleri için yepyeni fırsatlar sunuyor.  Yapay zeka ile birlikte müşteri […]

Öngörülemeyen Koşullarda Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

Covid-19 sürecinin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri öngörülemeyen koşullara hazırlıklı olmak gerektiği oldu. Tüm dünya, 2020 yılından beri yeni bir akışa uyum sağladı. İş dünyası da bu süreçte büyük bir dönüşüm yaşadı. Öngörülemeyen koşullarda […]

Yerel Yönetimlerde Mekansal Veri (Spatial Data) Kullanımı Neden Önemlidir?

Yerel yönetimler, sürekli olarak herkesi ilgilendiren konulardaki toplumsal hizmetler kapsamında projeler planlıyor ve uyguluyor. Yerel yönetim stratejilerinin toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Bunun içinse, somut mekansal verilere ihtiyaç var. Mekansal veri (spatial data) nedir? Mekansal […]

Metaverse Arsa Satışları: Sanal Evrende Neler Oluyor?

Metaverse arsa satışlarıyla birlikte sanal ortamda arazi sahibi olanların sayısı hızla artıyor. Sanal evren, kendi dinamikleriyle yepyeni bir pazar yaratıyor. Fiziksel ortamdakine benzer şekilde değerlenen sanal arsalar, şimdiden milyonlarca dolar ödeme aldı.  Dünyanın dijitalleşmesini şu […]

Gelir Tahmin Modeli Oluşturmanın 3 Temel Adımı

Gelir tahmini, şirketlerin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için doğru stratejiyi belirleme sürecinin önemli bir parçası. Gelir tahmin modeli ise, bu stratejinin somut verilere ve doğru analizlere göre belirlenmesini sağlıyor. Böylece tutarlı, hedef odaklı […]

Lokasyon Analizi İle Perakende Sektöründe Satışları Artırmanın 4 Yolu

Hangi müşterinin hangi ürün ve hizmetlerle ilgilendiğini öğrendiğinizde, perakende markanız için satış ve pazarlamada nokta atışı stratejiler ortaya koyabilirsiniz. Lokasyon analizi bunun için size yol gösterir. Veri odaklı çalışmak, perakende sektöründe hedeflenen satış rakamlarına ulaşmanıza […]

Rakiplerinizin Başarısı Size Ne Kazandırır?

İş hayatında rekabet, sanılanın aksine pek çok avantaj sunuyor. Her şeyden önce rekabet, sizi motive ediyor ve sektörün görünürlüğünü artırıyor.  Bu durumda rakiplerin başarısını tedirgin edici bir konuma yerleştirmek yerine, nasıl kendi avantajınıza çevirebilirsiniz? İş […]

Hedef Kitlenin Değişen Talep ve Beklentileri Öngörülebilir Mi?

Dönüşen teknoloji kullanımı ve sosyal yapı, hedef kitlenin davranışını değiştiriyor. Satışları ve mevcut müşteri memnuniyetini artırmak için hedef kitle analizi ile bu değişimi takip etmek gerekiyor. Rekabette öne çıkmanın yolu müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını daha […]

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MEKANSAL ANALİZ KULLANIMI ARTIYOR

Pandemi sürecinde şirketler müşterileri ile görüşmelerinde sanal iletişim araç kullanımlarını arttırdı. İş ortaklarıyla etkileşime geçmek için çevrimiçi kanallar ve satış temsilcileri için uyarlanmış iletişim stratejileri oluşturdular. Bu süreçte insanlara maske ve ilaç sağlamak da en […]

YAPAY ZEKA’NIN PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

Perakende sektörü uzun yıllardır dijital dönüşüm içerisinde. Mevcut veri toplama ve analiz sistemleri sayesinde şirketler; şubelerdeki pazarlama verimliliğini, satışları ve dolayısıyla gelirleri artırmaya yardımcı veri odaklı kararlar alıyorlar. Operasyonları geliştirmek ve yeni iş fırsatları yaratabilmek […]

Müşteri ilişkileri için veri ekonomisi neden önemli?

Veri ekonomisi; satıcılar ağı tarafından toplanan, birikmiş ve mevcut bilgilerden değer elde etmek için düzenlenen küresel bir ekosistemi ifade ediyor.  Veriler, sosyal medya platformları, arama motorları, e-ticaret mağazaları, ödemeli ağ-yazılım hizmetleri vb. internet üzerindeki tüm […]

Lokasyon Analizi ile iş stratejilerinizi belirleyin

Çoğu endüstride üretilen veriler coğrafi bileşen içerir. Lokasyon analizi, coğrafi konum bilgisi katmanı ile analizlerde iş verilerinden ek öngörüler çıkarmayı mümkün kılar. Bir ürünün sevkiyat rotası, üretildiği yer ve satış noktası bilgileri, verileri kategorize etmek […]

Sürdürülebilirlikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Rolü

Sürdürülebilir başarı elde etmek isteyen markalar, sürdürülebilirliğin önemi hakkında rehberlik sağlarken, yönetimsel dönüşümleri desteklemek adına kararlı ve emin adımlar atmalıdır. Sosyal, ekonomik ve politik sürdürülebilir kalkınma yolunda, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ve geo–uzamsal teknolojilere hâkim […]

FMCG Sektöründe Haritalama ve Konum

Hızlı Tüketim malları (Fast-Moving Consumer Goods), tüm tüketim malları segmentleri arasında en büyük paya sahip olduğundan, FMCG sektörü için rekabet gücünün korunması her zaman en öncelikli konulardan bir tanesi olmuştur. Rekabet koşulları gereği, pazar planlamasından […]

Coğrafi pazarlama mobile odaklanıyor

Lokasyon bazlı pazarlama dijital dünya için yeni bir kavram değil. Özellikle yerel ölçekli işletmeler, doğru hedef kitleyi seçerek, reklam ve pazarlama bütçelerini verimli şekilde kullanabiliyor. Hedef kitleye uygun reklam yapmak, indirim ve fırsatları mobil aygıtlar […]

Vazgeçilmez sektör: Perakende Mağazacılık

Her zaman kendi mağazanızı açmayı hayal mi ettiniz? Ya da müşterilere hizmet etmekten keyif mi alıyorsunuz? İster bir şarküteri ister organik ürünler satan bir mağaza hayaliniz olsun, işinizi başarılı bir şekilde açmanın temel adımları vardır.  […]

Catchment (Erişim Alanı) analizi nasıl verimlilik sağlar?

Hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin gün içerisinde farklı mekanlarda zaman geçirmeye yeniden başladık. Kimimiz ihtiyaçlarımıza yönelik alışveriş yapıyoruz; kimimiz yeme-içme ihtiyacımızı gideriyoruz. Bazılarımız bir yerlerde konaklıyor ya da spor etkinliğine katılıyor. Ofisten […]

Pazarlama Stratejisinde Segmentasyonun Önemi

Pazarlama alanının en etkili tekniklerinden biri olan pazarlama segmentasyonu stratejisi, şirketler için hayati önem taşır. Pazarlama stratejinizde her zaman ilk sırada olması gereken pazarlama segmentasyonu, işletmelerin potansiyel müşterilerine ulaşmasını ve onları sadık birer müşteri haline […]

Teknolojik Tahmin Nedir?

Teknolojik tahmin ya da uluslararası yaygın adı ile teknolojik öngörü yeni eğilimlerin, teknolojilerin, kamu ve özel sektörde yaşanacak değişimlerin araştırılmasını ve bu doğrultuda çeşitli tahminler yapılmasını kapsamaktadır. Stratejik olarak yapılacak planlama çalışmalarına katkı sağlaması ve […]

Online Alışveriş Yapan Fakat Sepetten Geri Dönen Bir Müşteri Nasıl Analiz Edilmeli?

Online alışveriş sitelerinde müşterilerin davranışları yakından takip edilmeli ve her bir süreç detaylı bir şekilde incelenmelidir. Yapılacak olan araştırmalarda, pek çok müşterin sepet oluşturduktan sonra sepeti satın almadan siteden ayrıldığı görülebilmektedir. Sepette ürün bırakan müşterilerin […]

Büyüme Stratejisi Nedir? Nasıl Belirlenir?

Büyüme, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sektörde var olabilmesi adına mutlaka olması gereken bir kriterdir. Kültürel farklılıklara göre her şirketin belirli bir büyüme stratejisine sahip olması gerekmektedir. Ürün çeşitliliğinden müşteri kazanımına kadar her bir segment ayrı […]

Lokasyon Verileri Kullanılarak Doğru Müşteri Kitlesi Nasıl Bulunur?

Bir girişimin, ürünün ya da işletmenin başarıya ulaşabilmesi adına doğru müşteri kitlesine ulaşması gerekmektedir. Doğru müşteri kitlesinin bulunması sırasında pek çok farklı verilerin kullanılması, farklı araçlardan yardım alınması, daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlar. Bu […]

Veri analizi ile satış arttırma yöntemleri

Veri analizi; şirket çalışmalarının, satışlarının ya da pazardaki güncel durum dahilinde yapılacak araştırmalar ile belirli hedefleri yakalama stratejisidir. Veri analizinde veriler kapsamlı bir şekilde ele alınırken, incelenir, dönüştürülür ve farklı modellemelerle desteklenir. Gelişimin ya da […]

İşletmemi Nereye Kurmalıyım?

Yeni bir işletme kuracak kişiler ya da ortaklar için en büyük sorunlardan birisi de işletmenin nereye kurulacağıdır. “İşletmemi nereye kurmalıyım?” ya da “İşletme için en ideal yer neresi?” şeklinde soru işaretlerini beraberinde getiren bu durum, […]

Rekabet Lokasyon Analizi Nasıl Yapılır?

Bir işletmenin hedeflerini yakalaması ve yüksek satışlara ulaşabilmesi adına en önemli etkenlerden birisi de lokasyondur. Lokasyon için farklı analizler yapılabileceği gibi lokasyon konusunda en çok dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de rekabet lokasyon analizidir. “rekabet lokasyon […]

Doğru Karar Vermek İçin 4 Lokasyon Analizi Tekniği

Lokasyon, insanlar için çok eski çağlardan beri önemli görülen bir kavramdır. Teknik alanlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak lokasyondan yararlanma biçimleri de büyük değişikliklere uğramıştır. Özellikle 2000’li yıllarından başından itibaren büyük bir ivme kazanmaya başlayan yapay […]

Firmalar Neden Reklam Veri Analitiğini Kullanmalı?

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında yaşanan gelişmeler, reklam ve pazarlama uygulamalarının da büyük ölçüde değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Tüketici davranışlarının geçmiş ile kıyaslandığında daha büyük bir hızla değişim göstermeye başlaması, beklentilerin karşılanabilmesi için daha fazla […]

İşyeri Açmak İçin En Önemli Maddeleri İşin Uzmanından Öğrenin!

İnternetin yaygınlaşması ve küreselleşmenin etkilerini daha etkin bir şekilde göstermesi, müşteriler için seçeneklerin çoğalmasına; işletmeler için de rekabetin daha zorlu hale gelmesine yol açmıştır. Bu dönemde gerek fiziki bir mağaza açmak gerekse de online platformlar […]

E-Ticaret Planlarınızı Lokasyon Zekâsı ile Geliştirin!

İnternetin küresel ölçekte yaygınlık kazanması, ticaretin de sınırları aşmasını sağlamıştır. Yalnızca fiziki çevreleri ile sınırlı kalan işletmeler, internet sayesinde daha geniş pazarlara açılabilme olanağına kavuşmuştur. Ancak e ticarette başarılı olmak, geleneksek ticaret biçimlerine kıyasla daha […]

Covid-19 Aşısı Umut Vadeden Gelişmeleri Maptriks Farkı ile Öğrenin!

2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Covid-19 hastalığı ile mücadele edebilmek için, uzun çabaların ardından bazı ilaç firmaları tarafından aşı geliştirilebildi. Ancak […]

Tedarik Zinciri Planlama İçin Lokasyon Zekâsı Kullanma

Küresel piyasalarda rekabetin her geçen gün daha belirleyici olmaya başlaması ile birlikte üretim, dağıtım ve pazarlama yöntemlerinde yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Önceleri kitlesel olarak yapılan bu hizmetler, dijital çağ ile birlikte daha profesyonel […]

Maptriks Farkı ile AVM Açma Kısıtı Olan İlleri Öğrenin!

Pek çok markanın bir arada hizmet verdiği alışveriş merkezleri, diğer tüm ticari işletmeler gibi yasalar tarafından bir dizi sınırlamaya tabi tutulmuştur. AVM açma için bu yasalarda yer alan yeterliliklerin sağlanması önem arz etmektedir. İstanbul Esnaf […]

Lokasyon Zekâsı ile Sanal Etkinlik Stratejisi Geliştirin

İşletmelerin hedef kitleleri ve diğer ortakları ile etkileşim kurabilmeleri açısından önemli bir yere sahiptir. Hem gündelik yaşamdaki hem de iş hayatındaki bir dizi pratiğin dijital dünyaya taşınmasına paralel olarak, etkinliklerde sanal bir niteliğe bürünmeye başlamıştır. […]

Lokasyon Zekâsı ve Müşteri Analitiği ile Başlayın

Hızla küreselleşen dünyada işletmelerin geleceği için rekabetin temel belirleyen konumuna yükselmesi, rekabette avantajlı olmak için başvurulan pek çok yöntemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle dijitalleşmenin sunmuş olduğu araçlar, bu konuda yeni potansiyeller yaratmıştır. Klasik pazarlama […]

Google Hareketlilik Verisi – Uzmanından Lokasyon Ayak İzi Değişimi

Corona virüs (Covid-19) pandemisinin üzerinden yaklaşık 1 sene geçti. Bu bir sene, tüm dünyada yaklaşık 90 milyon enfekte hastaya ve 2 milyon ölüme neden olurken, ülkemizde ise yaklaşık 3 milyon enfekte hastaya ve yaklaşık 23000 […]

Müşteri Sadakati İçin Lokasyon Analitiği

İşletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek adına ürün ve hizmetlerini müşterilerine kesintisiz olarak satabilmelidir. Bunu gerçekleştirebilmek adına çok eski dönemlerden itibaren pek çok yönteme başvurulmuştur. Hatta pazarlama biliminin en temel varoluş sebeplerinden biri de budur. Geleneksel pazarlama […]

3 Lokasyon Analitiği Özelliği – Perakende Sektöründe Bütçeleme

Bütçeleme ya da bütçe yönetimi, çoğu zaman ekonomik çıkmaza girildiği zaman başvurulan bir yöntem olarak algılanmaktadır. Ancak bütçeleme, hem bireyler hem de perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından mali başarıya ulaşmanın öncelikli koşullarından biridir. İşletmeler, […]

Lokasyon Tabanlı Teknolojiler ile Akıllı Şehir

Lokasyon teknolojileri küreselleşen dünya ve küresel ekonomilerin gereksinim duydukları yol göstericilik vazifesini üstlenen, yapay zekâ tabanlı teknolojilerdir. Coğrafi bilgi sistemlerinin sunmuş olduğu verilerden aldığı destek ile pek çok sektöre gereksinim duydukları verileri sağlayan bu teknolojiler, […]

Lokasyon Analitiği ile “Nerede” Sorusunun Gücü

Dünyanın her geçen gün engel tanımaz bir biçimde küreselleşmesi, hem sektörler bazında hem de aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler düzeyinde rekabeti daha keskin bir hale getirmektedir. Rekabetteki avantajın neredeyse tek belirleyici olduğu pazarlarda üstünlük sağlayabilmek […]

İşletmenizde Lokasyon Analitiği ile Devrim Yaratın

Doğru konum seçmek, işletmeler açısından tarihin her döneminde önem arz eden bir husus olmuştur. Yeni bir işletme açılışı yapılacağı zaman doğru yer seçimi yapmak, yatırım bedelinin risk oranını azaltmakta daha etkin geri dönüş sağlamaktadır. 20.yüzyılın […]

Başarılı TensorFlow Örnekleri – TensorFlow Nedir?

Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı evrim, insanoğlunu yeni pek çok teknoloji ve kavram ile karşı karşıya getirmiştir. Özellikle son 20 yılda büyük bir ivme kazanan ve adından sıklıkla söz ettiren yapay zekâ teknolojileri hem […]

Lokasyon Analitiği Corona Virüs Etkilerine Karşı Hükümetlere Nasıl Yardımcı Olur?

2019 yılının son aylarında Çin’de ortaya çıkan ve hiç beklenmedik bir şekilde, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, bu duruma pek de hazırlıklı olmayan hükümetlerin büyük zorluklar yaşamasına neden oldu. Özellikle […]

Yeni Pazarlara Girmek İçin 6 Adım

İşletmeler açısından genişlemek ve yeni pazarlara girmek her zaman temel hedeflerden biridir. Ancak bu genişlemeyi doğru bir biçimde yapabilmek, işletmenin zarara uğramaması adına önem arz etmektedir. Girilmek istenilen yeni pazarın ve içerisinde bulunan hedef kitlenin […]

Nerede Büyümelisiniz? Sağlık Sektöründe Avantajlar

Bütün sektörlerde olduğu gibi, sağlık sektöründe de doğru yer seçimi tartışılmaz derecede öneme sahiptir. Özellikle ilk yatırım maliyetinin yüksek olması nedeni ile sağlık kuruluşlarında yanlış yer seçimi yapılması, ağır maddi kayıpların yaşanmasına neden olabilmektedir. Zincir […]

Telekomünikasyon Sektöründe Lokasyon Ne Demek – Uzmanından Açıklamalar

Barındırmış olduğu potansiyelin ortaya çıkmaya başlaması ile birlikte lokasyon kavramı giderek artan bir ölçüde, insan hayatında yer almaya başlamıştır. Coğrafi anlamda var olan belirli bir konumu ifade eden bu kavram, esasında o konumda bulunan insanlar […]

Konum / Lokasyon Teknolojilerinin İşletmelere Faydaları

Yeni nesil lokasyon teknolojilerinin işletmelere sağlamış olduğu yararlara değinmeden önce lokasyon nedir? sorusuna yanıt vermek gereklidir. Lokasyon, yer küre üzerinde bulunan herhangi bir noktaya verilen isimdir. Konum olarak da adlandırılan lokasyon kavramının özel anlamı ise […]

Lokasyon Analizi Perakende Sektöründe Neden Kilit Rol Oynar?

Yanlış yer seçimleri ya da işletme yönetiminde yapılan hatalar, dünya çapında her yıl binlerce perakende satış işletmesinin kapanmasına yol açmaktadır. Yeni bir şube açmanın son derece zor ve zahmetli olmasının yanında, zarara uğramak ve zarara […]

Franchise Sektörü İçin Müşteri Analitiği – Uygulamanız Gereken 4 Adım

Küreselleşme çağında rekabetin daha keskin ve acımasız bir hale gelmeye başlaması, yeni markaların ortaya çıkmasını son derece zorlaştırmıştır. Bir şekilde başarı elde ederek varlık gösterebilmiş firmalar açısından da bu süreç son derece zahmetlidir. Bu nedenle […]

3 Maddede Perakende Ağı Planlama Stratejisi – İşinizde Başarılı Olun!

Hem müşteriler açısından seçeneklerin ve farklı markalara ulaşmanın kolaylaşması hem de rekabetin küresel hale gelme perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama stratejilerinde birtakım değişiklikler yapmalarını zorunlu hale getirmiştir. Ulusal ve küresel pazarlarda oldukça yüksek pazar […]

Perakende ve Restoran Zincirlerinin Değişen Müşteri İhtiyaçlarına Karşı Atması Gereken 4 Adım

Tüketiciler açısından olanakların artması, tüketim alışkanlıklarında da değişikliklerin yaşanmasına yol açmıştır. Bu yüzden de işletmelerin müşterilerinin ihtiyaçlarında da sürekli olarak değişim gözlenmektedir. Bu değişimlere ayak uydurmayı başarabilen işletmeler, işlerini artırarak devam edebilirken; yaşanan dönüşüme ayak […]

Franchise Sektöründe Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Bölge Optimizasyonu

Günümüz dünyasında firmaların hem yerel hem de küresel ölçekte yayılmaya meyilli olması ya da diğer bir değişle küreselleşmenin firmaları etkisi altına alması nedeni ile daha geniş bir bayi ağına sahip olmak önem arz eden bir […]

Uzmanından Önerilerle Lokasyon Analizinin İşletmelere Faydaları

Lokasyon analizi işletmeler açısından doğru lokasyonda faaliyete başlamak, hedeflenen başarıya ulaşmak açısından en önemli hususlardan biridir. Ancak bir lokasyonun doğruluğuna karar verme konusunda günümüze kadar pek çok yöntem ortaya atılmıştır. Günümüzde ise tüm geleneksel yöntemleri […]

İşletmelerin Vazgeçilmezi – Lokasyon Analitiği Nedir?

İşletmeler için artık sadece müşteri bilgilerini kaydetmek yetmiyor. Diğer coğrafi tabanlı parametrelere de dikkat edilmesi gerekmekte. Covid-19 pandemisinden sonra değişen tüketici ihtiyaçları vb. gibi durumlar da bu konuya güzel bir örnek. Küreselleşen dünyada, bu tarz […]

Kamu Sektöründe Lokasyon Ne Demek? – Uzmanından Açıklamalar

Sağladığı avantajlar nedeni ile önemini hiçbir dönemde yitirmeyen ve akıllı teknolojilerin gelişmeye başlamasına paralel olarak da farklı bir boyut kazanarak gelişen lokasyon teknolojileri, önceleri daha çok özel sektör işletmeleri tarafından kullanılmaktaydı. Ancak akıllı teknolojiler ile […]

Perakende Sektöründe Şube Kapatma Kararı – Cannibalism Etkisi

Lokasyon kavramı, ticaretin var olduğu ilk dönemlerden beri dikkate alınan ve önemini koruyan kavramlardan biridir. Modern kentlerin ortaya çıkması, insan nüfusunun artması ve yerleşik iş yeri anlayışının yayılmaya başlamasıyla birlikte, doğru yer seçimine duyulan ihtiyaç […]

Yapay Zekâ ve Veri Analitiği ile Tahminleme

Akıllı teknolojilerin, işletmelerin amaçları doğrultusunda kullanılması, yakın dönemin en büyük fenomenlerinden biri haline gelmiştir. İşletmelere yol gösterme konusunda son derece önemli bir yöntem olan tahminleme de büyük ölçüde akıllı teknolojilerin sunmuş olduğu olanaklar sayesinde mümkün […]

Lokasyon Teknolojileri ile Tarım Kredi Birlik’te Market Yer Seçimi

Son yıllarda tarım alanında üreticiler ile tüketiciler arasındaki aracı sorunu nedeni ile tarım ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen artış, hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur etmiştir. Bu durumun üstesinden gelebilmek adına hem devlet eliyle hem de […]

Lokasyon Nedir? Perakende ve Toptan Ticarete Katkısı Ne Olur?

Lokasyon nedir sorusuna verilebilecek en sade cevap, bu kavramın coğrafi olarak belirli bir koordinatı ya da konumu ifade ettiğidir. Ancak bu kavram, terim olarak daha geniş bir anlama sahiptir. İşletmeler açısından önemli bir kavram olan […]

FMCG Sektöründe Lokasyon Teknolojileri – Uzmanından Örneklerle

İşletmelerin her dönemde, büyük önem verdikleri kavramlardan biri olan lokasyon, çağın akıllı teknolojileri ile birleşerek sağladığı katkıları, daha etkili hale getirmiştir. Lokasyon ne demek? Sorusuna verilebilecek en kolay cevap, coğrafi olarak belirli bir konum olduğudur. […]

Perakende ve Toptan Ticarette Segmentasyon – Uzmanından Örnekler

İşletmeler, satış oranlarını artırmak ve hedef kitlelerini genişletmek maksadıyla çok farklı yöntemlere başvurmaktadır. Günümüzde teknolojinin sağladığı destekler sayesinde de çok yenilikçi yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler arasında segmentasyon önemli bir yere sahiptir. Segmentasyon nedir bilmeyenler […]

Segmentasyon Nedir? Medya Sektörüne Ne Katar?

Medya sektörünün temel işlevleri, halkı meydana gelen olaylardan haberdar etmek, farklı eğitici programlar sayesinde halkın eğitilmesini sağlamak, eğlendirmek ve insanların evlerinde sosyalleşebilmelerini sağlamaktır. Ancak medya alanında yatırım maliyetleri ve yayın yapabilmek için gerekli olan araçların […]

Segmentasyon ile Bankacılık & Finans Alanında Potansiyel Müşteri Analizi

Yirmi birinci yüzyılın başından itibaren bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan büyük ivme, her alanda olduğu gibi reklam ve pazarlama alanında da büyük değişim ve dönüşümlerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bilgisayar teknolojilerine dayalı modern bir pazarlama […]

Uzmanından Lokasyon Teknolojileri ile Eğitim Sektörü

İşletmeler için konum/lokasyon her zaman önem arz etmiştir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin ardından lokasyonun önemi daha da artmış ve lokasyonun gücünden daha etkin olarak yararlanılmaya başlanmıştır. Lokasyon teknolojileri ile işletmeler daha […]

Lokasyon Nedir? Otomotiv Sektöründe Nasıl Kullanılabilir?

Doğru lokasyonda doğru işi yapmak, işletmeler açısından her dönemde önem arz eden bir durum olmuştur. Lokasyon nedir? sorusuna yanıt olarak söylemek gerekirse bu kavram, yerküre üzerinde bulunan herhangi koordinata işaret etmektedir. Konum olarak da adlandırılabilecek […]

CBS Nedir? Sigorta Sektöründe Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi bilgi sistemleri kavramının kısaltılmış hali olan CBS, son dönem akıllı teknoloji ürünlerinden biridir. Coğrafi bilgi sistemi nedir vene işe yarar diye merak edenler için söylemek gerekirse, bu sistemler coğrafi verilerin toplanmasını ve farklı amaçlarla […]

Gayrimenkul Sektörü ve Lokasyon Teknolojileri

Lokasyon, bütün sektörler açısından önem arz eden bir kavramdır. Bu kavramın önemini açıklamadan önce lokasyon nedir? Sorusunun yanıtını vermek gereklidir. Lokasyon ne demek? En kısa tanımı; harita üzerinde yer alan ve belirli bir coğrafi konumu […]

Uzmanından FMCG Sektöründe Rota Optimizasyonu

Üretim yaparak ülkenin farklı bölgelerine dağıtım yapan ya da belirli bir noktada bulunan depolarından diğer şubelerine sevkiyat yapan işletmeler açısından rota kavramının önemi büyüktür. Hazır tüketim ürünleri sektörü olarak da bilinen FMCG sektöründe de ürünler […]

Uzmanından Örneklerle – Medya Sektöründe Lokasyon Nedir?

Sektörel verimliliğini ve rekabet şansını artırmak açısından lokasyon kavramına duyulan ihtiyaç ve ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Sektörler açısından itici bir güç oluşturan lokasyonun doğru bir şekilde kullanılması, uzun vadeli planları gerçekleştirme konusunda […]

Data-Information-Knowledge-Wisdom Piramidi

Bilgi piramidi, bilgelik hiyerarşisi gibi Türkçe’ye çeşitli anlamlara çevrilebilen bu kavram; data, information, knowledge, wisdom kavramları arasındaki farkları anlamak, anlamsız bir verinin bilgiye gitme yolunu göstermek için oluşturulmuştur. Burada, information ve knowledge kelimeleri Türkçe’ye “bilgi” […]

Rota Optimizasyonu Nedir? Akaryakıt Sektöründe Rota Optimizasyonu

Büyük çapta üretim ve dağıtım yapan işletmeler açısından rota optimizasyonu büyük öneme sahip olan bir unsurdur. İşletmelerin temel hedefi olan kâra ulaşmanın tek yolunun ürünleri başarılı bir şekilde satmak olmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni teknolojiler […]

Uzmanından Lokasyon Analizi ile Bankacılık & Finans

Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatın pek çok alanında büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Ticaret ve iş dünyası da bu durumdan nasibini almıştır. Yeni akıllı teknolojilerin de sürece eklemlenmesi ile birlikte işletmeler açısından çok […]

Segmentasyon Nedir? Eğitim Sektöründe Segmentasyon Analizi

Son yıllarda işletmelerin en çok kullandıkları analizlerden biri de segmentasyon analizidir. Bu analizin ne olduğundan önce, segmentasyon ne demek sorusunu açıklamak konunun anlaşılması bakımından önemli olacaktır. Segmentasyonun en yalın tanımı, hedef pazarın belirli özellikler doğrultusunda […]

Lokasyon Nedir? Akaryakıt Sektöründe Lokasyon Teknolojileri

Lokasyon ya da Türkçe karşılığı olan konum, yeryüzündeki herhangi bir noktayı işaret etmektedir. Bu noktalar bazen bir ülke olabileceği gibi; bazen de şehir, ilçe, mahalle ve yapılar da olabilmektedir. Özellikle 21.yüzyıl ile birlikte akıllı teknolojilerin […]

GIS Nedir? Gayrimenkul Sektöründe Coğrafi Bilgi Sistemleri

İngilizce Geographic Information Systems kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen GIS, Türkçeye coğrafi bilgi sistemleri olarak çevrilmektedir. Bu noktada “gis nedir“ diye merak edenler için söylemek gerekirse, yeryüzüne ait olan coğrafi bilgileri belirli bir amaç doğrultusunda […]

Segmentasyon Nedir? İşletmelerde Segmentasyon Analizinin Önemi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, pazarlama yöntemlerinde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Klasik dönemde kitlesel olarak yapılan pazarlama işlemleri, teknoloji çağında giderek daha da özelleşmeye başlamıştır. Pazarlamada alanında yaşanan yeniliklerden biri de müşteri segmentasyonu adı […]

Uzmanından Öneriler ile Rota Optimizasyonu ve Market Zincirleri İçin Önemi

Geniş bir coğrafya üzerinde hizmet sağlayan büyük şirketler açısından iş planlaması oldukça önemli bir konudur. Rekabet şartlarının giderek sertleştiği bir pazar ortamında, avantajlı bir konuma sahip olabilmek için iş süreçlerinin profesyonel bir şekilde planlanması ve […]

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Sağlık Sektöründeki Önemi

Hem işletmeler açısından hem de kamu faaliyetleri açısından coğrafi bilgilerden yararlanmak büyük avantajlar sağlamaktadır. Son yıllarda gittikçe daha yaygın hale gelen bilgi ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde coğrafi bilgilerden yararlanma olanağı büyük ölçüde artmıştır. Coğrafi […]

Lokasyon Teknolojisi Nedir? Kobiler Lokasyon Teknolojilerinden Nasıl Faydalanabilir?

İşletmeler açısından lokasyon verilerinden faydalanmak, oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni lokasyon teknolojileri, işletmelere büyük olanaklar sağlamaktadır. Lokasyonun gücünden yeterince faydalanabilen işletmeler, kısa ve uzun vadeli […]

Segmentasyon Nedir? Müşteri Segmentasyonu ile Restoranlarınızın Kârını Katlayın

Rekabetin tırmandığı, kullanıcı deneyiminin oldukça önem kazandığı günümüzde, segmentasyon gibi analiz yöntemlerinden yararlanmak, işletmelerin akıbeti için oldukça faydalı olacaktır.   Lokasyon Nedir ve Lokasyonun Önemi Lokasyon, bir ürün veya hizmetin sunulduğu işletmenin bulunduğu konumdur. Lokasyon […]

Google Maps / Google Haritalar 15 Yaşında (Yenilendi)

Çok eski çağlardan beri yön bulmak amacıyla kullanılan haritalar, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir forma bürünmüştür. Kullanım amaçları çeşitlenen haritalar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte aynı zamanda dijitalleşmiştir. Teknolojinin ve internetin gelişmesi sonucu […]

Lokasyon Nedir? AVM Yer Seçimi ve Lokasyon Analizi

Lokasyon, işletmeler açısından tarihin her döneminde önem arz etmiştir. Zira yeni kurulan bir işletmenin başarılı olabilmesi ile yer seçimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Dijital teknolojilerin henüz bugün olduğu kadar gelişmediği geleneksel dönemde, lokasyon seçimi […]

Uzmanından Önerilerle Segmentasyon ile Tüketici Analizi

Günümüzde var olan dijitalleşme süreci ile birlikte satın alma ve müşteri deneyimi konularında da çeşitli değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimin başında ise müşteriler ile firmalar arasındaki ilişki gelmektedir. Tüketicilerin herhangi bir firmayı tercih etmeleri için belirli […]

Franchising Sektöründe Rota Optimizasyonu – Uzmanından Öneriler

Şirketler rekabetin kızıştığı bu yüzyılda rekabeti kaybetmemek için çeşitli teknolojik yöntemlere başvurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de lokasyon alanında kullanılan, Lokasyon teknolojileridir. Tabi ki bu teknolojilerde alt dallarına ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi rota optimizasyonu teknolojisidir. […]

Gis Nedir? Sağlık Sektöründe Lokasyon Ne Demek? Uzmanından Öneriler

Günümüzde akıllı teknolojilerin yaygınlaşması hayatın pek çok alanında olduğu gibi, yatırım stratejilerinde de önemli bir role sahiptir. Yalnızca karar aşamasında değil, karardan sonraki süreçte de akıllı teknolojiler işletmelerin faaliyetlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Modelleme olanağı sayesinde […]

Geleneksel Pazarlama ile Lokasyon Bazlı Pazarlama Arasındaki 3 Fark

Bilgisayar ve internet teknolojilerinde takip edilmesi güç bir şekilde yaşanan gelişmeler, insan hayatının neredeyse bütün alanlarında köklü değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Dünyanın büyük ölçüde dijitalleşmesi ve “ağ toplumu” olarak anılmasına neden olan ağlarla birbirine bağlanması […]

Uzmanından Önerilerle Büyük Veri ve Önemi

Bilgi, insan toplumları için tarihin her döneminde önem arz eden bir faktör olmuştur. Bilginin toplanma yöntemi de dönemden döneme göre değişikliğe uğramıştır. İnsanlık tarihinin gelişimi bilginin toplanması, saklanması ve değerlendirilmesi ile bugünkü noktaya varabilmiştir. Son […]

Nesnelerin İnterneti – IoT ile İş Zekâsı Geliştirme

Dijital dünyada yaşanan akıl almaz gelişmeler, toplumsal yaşamın her alanını etkisi altına aldığı gibi, iş hayatını da derinden etkilemiştir. Bu etkilerin şirketlere sunmuş olduğu avantajlar, her geçen gün artmaktadır. Teknolojinin bu itici gücünü arkasına alanlar, […]

3 Adımda Veri Analizi ile Rota Optimizasyonu

Sanayi Devrimi, üretim biçimlerinin değişmesine yol açmış ve büyük işletmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yerel işletmelerden farklı olarak şirketler, sürekli olarak genişleme çabası içerisindedir. Günümüzde küresel hale gelmiş bulunan ya da bir ülkenin tamamında faaliyet […]

Uzmanından Önerilerle Veri Analizi ile Müşteri Segmentasyonu

Dijitalleşmenin ve yeni iletişim teknolojilerinin tüm dünyaya etkisi altına aldığı günümüzde, artık bilgisayarlar ve bilgisayarlara bağlı sistemler yavaş yavaş insan faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Üstelik tüm bu işleri daha verimli ve daha düşük hata payı ile yapmaktadır. […]

Geofence Teknolojisi ve Nesnelerin İnterneti

Bilgisayar ve internetin insan hayatına girmesinden sonra, bu alandaki teknolojik devrimler art arda gelmiştir. Özellikle yapay zekâ teknolojilerinde görülen ilerleme, insanlığı tamamen farklı bir boyuta geçirmiştir. Yani insan hayatı içerisinde neredeyse dokunmadık bir alan bırakmamıştır. […]

Korona Virüsü Covid-19 ile Birlikte İşletmeler Ne yapmalı?

Kısa sürede bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almış, ülkeleri belli tedbirler almaya zorlamış ve ülkelere ekonomik olarak zorluklar çıkarmıştır. İnsanların fiziksel yakınlaşmasını ve iletişimini ortadan kaldıran Korona virüsü nedeniyle insanlar olabildiğince […]

Korona Virüsü Covid-19 Hastalığında Risk Nerede?

Çin’de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almayı başaran Covid-19 virüsü ile mücadele edebilmek için kesin etkili bir tedavi yönteminin henüz geliştirilememiş olması, korunma tedbirlerinin bu hastalık ile mücadelede halen daha en […]

Veri Analitiği ve Endüstri 4.0 Devrimine Katkıları

Bilgi, insanoğlunun dünyadaki varlığının başlangıcından itibaren, hayatın ve uygarlığın gidişatını belirleyen yegâne unsur olmuş ve bu nedenle de her zaman önemli kabul edilmiştir. Bilgiye hak ettiği değeri vermeyen toplumlar ise zaman içerisinde ya yok olmuşlar […]

Gelecekte Yapay Zeka ve Veri Analitiği Üzerine Etkisi

Veri, bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüz toplumlarının en temel emtialarından biri haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, insanlık tarihinin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlarda verinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünya nüfusunun hızla artması da […]

Lokasyon Zekası ve Pazarlamadaki Yeri

İnsan nüfusunun hızla artması ve buna paralel olarak modern kentlerin çehrelerinin her geçen gün değişmesi, var olan işletmeler için yeni potansiyeller; girişimciler için de yeni fırsatlar yaratmaktadır. Ancak bu avantajlardan tam olarak yararlanabilmek adına, lokasyona […]

Uzmanından Örneklerle Rota Optimizasyonu ve Rota Planlama

Bir noktada bulunan ürünleri başka bir noktaya ya da birden fazla noktaya taşımak için kullanılacak yolun belirlenmesi rota olarak tanımlanmaktadır. Rota belirlenirken dikkate alınması gereken birden fazla husus bulunmaktadır. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan […]

CBS Nedir? 4 Adımda Coğrafi Bilgi Sistemleri

İnsanların var oldukları ilk dönemlerden itibaren kullandıkları haritalar, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler nedeni ile yeni bir boyut kazanmıştır. Özellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) akıllı, güncellenebilir ve etkileşimli haritaların oluşturulmasında büyük bir […]

Karantina Sürecinde Müşteri İhtiyaçları ve Lokasyon Teknolojileri

Özellikle 21. yüzyıldan itibaren tüketicilerin isteklerindeki değişimler çok daha ivmelenmeye başladı. Bu ivmelenmenin her geçen gün artması, teknolojinin ve dijitalleşmenin gelişmesi ve dünyanın küreleşmesinden dolayı da sektörlerdeki rekabetler de kızışmaya başladı. Covid-19 ile birlikte de […]

Yapay Zeka Tabanlı Lokasyon / Konum Analizi

İşletmeler açısından doğru lokasyonda bulunmak, tarihin her döneminde önem arz eden bir husus olmuştur. Geçmiş dönemlerde lokasyon seçimi yapılırken insan hareketliliği dikkate alınırken, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşümlerle birlikte bu seçim, daha fazla parametre […]

CBS / GIS ile Korona Virüsü (Covid – 19)

İnsanlık tarihi günümüze kadar veba, suçiçeği, kolera, tifüs, İspanyol gribi, Asya gribi gibi salgın hastalıktan dolayı birçok insan hayatını kaybetmiştir. Şu anda günümüzde çıkan Corona (Covid-19) virüsü ise maalesef bunlardan bir tanesi. Bu yazımızda sizlere […]

İBB Açık Veri Portalı İle Neler Yapılabilir? Uzmanından Öneriler

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, günümüz toplumlarının bilgi toplumu ya da veri toplumu olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Bu çağda en önemli araçlardan biri haline gelen veri, kolay ulaşılabilir olduğu ölçüde avantaj sağlamaktadır. Bu bağlamda, […]

Dijital Harita ve Geleneksel Harita Arasındaki 3 Fark

Dijital harita ve geleneksel harita (fiziki harita, coğrafi harita, nüfus haritası, ilçeler haritası …) arasındaki farklara bakmadan önce harita nedir ve harita özellikleri nelerdir benzeri soruların yanıtlarını bulmak, bu farkları anlama konusunda ön bilgi sağlayacağı […]

Uzmanından Örneklerle Tensorflow Nedir Açıklıyoruz?

Gelişen teknolojiyle beraber hem yazılım dünyasında hem de günlük hayatta sıkça kullanılmaya başlanan çok sayıda yeni terim hayatlarımıza dahil olmakta. Bunların arasında en dikkat çekeni, teknolojinin bulunduğumuz zaman diliminde ulaştığı son nokta olan yapay zeka […]

Uzmanından Önerilerle Lokasyon / Konum Analizinin İşletmelere Faydaları

Teknoloji ilerliyor ve hayatımıza getirilerinin kullanım oranları sürekli olarak artış gösteriyor. Teknolojinin gelişmesiyle de CBS gibi sistemler sayesinde büyük veri toplaması kolay bir şekilde yapılıyor, depolanıyor ve işlenerek analiz edilebiliyor. İşletmeler için yönetimden rekabet çalışmalarına […]

15 Maddeyle Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Hayatımızdaki Yeri

Başta Türkiye’de olmak üzere dünya genelinde bir ekonomik bunalım var. Bu yüzden de en başta  özel sektör işletmeleri olmak üzere, kamu kurumları da günlük hayattaki işlemlerinde israfı önlemeye yönelik teknolojik sistemleri işlerine entegre etmeye çalışmaktadırlar […]

Yeni Nesil Lokasyon Analizi – Uzmanından Öğrenin!

Teknolojinin katlanarak gelişmesiyle birlikte iş dünyasındaki rekabet de katlanarak büyümeye başladı. 20. Yüzyıla göre aynı sektörde aynı işi yapan rakip sayısı oldukça artmaya başladığından şirketler rakipleriyle yarışabilmek için teknolojiye para harcamaktan çekinmemeye başladı. Bunlardan biri […]

3 Adımda Geofence ve Kullanım Alanları

İnternetin ve teknolojinin çok fazla geliştiği son yüzyılda ticaretten reklamcılığa her şey artık dijitalleşmeye başladı. Bu dijitalleşmeye ayak uydurmak isteyen büyük – küçük çoğu işletme de, dijital dünyanın bir yerinde kendilerine yer bulmak istiyor. Bunu […]

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Nedir ve Uygulama Alanları Nelerdir?

Özellikle 21. Yüzyıldan itibaren her alanda ve sektörde teknolojinin gelişmesiyle birlikte coğrafi bilgi sistemleri de gelişmeye başladı.  Yeni bir dükkan – bayi açmak, perakendecilik ve dağıtım ağını düzeltmek gibi bir çok alanda kullanılan lokasyon tabanlı […]

Lokasyon Teknolojileri, Lokasyon Bazlı Pazarlama ve Önemi

Bir ürünü üretmekten ziyade o ürünü satabilmek, müşteriye ulaştırabilmek daha önemlidir. Daha doğrusu bir ürünü yeterli sayıda müşteriye ulaştırmadığınız sürece o ürünün sizin bilmeniz haricinde hiçbir değeri yoktur ve aynı zamanda katma değer de üretemezsiniz. […]

Kamu Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Yatırım Stratejileri Geliştirme Yolları

Yeni bir iş yeri açarken açılacak bölgenin ne kadar zamanda ne kadar ciro yapacağı veya açılacak bölge belli değilse hangi bölgenin yüksek veya düşük cirolu olmasını bilmek iş yerinin sürekliliği için çok önemlidir. Bu yüzden […]

Yapay Zeka ve Veri Analitiği Nedir? 4 Adımda Açıklıyoruz!

Algoritma mantığı; ilk olarak 9. yüzyıldaki algoritmik çalışmalarıyla cebir alanına büyük katkı sağlayan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el-Harezmi tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonraları Latinceye çevrilen bu kaynaklar, alimin ismi zor olduğu için algorizm olarak […]

Maptriks Consulting İstanbul Google Cloud Günü’nde

3 Ekim Perşembe günü Wyndham Grand İstanbul’da gerçekleşecek olan Google Cloud Day etkinliğinde Gold Sponsor olarak orada olacağız.

Marka Görünürlüğü ve Konum/lokasyon Faktörü

Teknoloji ile sosyal ağların gelişimi ve yaygınlaşmasından şüphesiz ki en çok etkilenen sektörler pazarlama ve reklamcılık sektörleri oldu. Son yıllarda, pazarlama yöneticileri geliştirdikleri kampanyalarla ilgili geri dönüşler için veri analitiğini etkin olarak kullanmaya başladılar. Artık […]

Perakende Ticaretin Büyüme Tahmini: İstanbul İncelemesi

Maptriks, Lokasyonun gücünden faydalanarak İstanbul’da 2014-2018 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde perakende sektörünün gelişimini inceledi. 17 üst kategori, 146 alt kategori altında 4070 farklı markanın lokasyon ve diğer verilerini içeren Maptriks veritabanını içeren REPS […]

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve İlişkisel Sermaye

Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi inovasyon ve AR-GE bağlamında rekabetçi bir piyasa yarattı. Artık inovasyon yapabilmek buhar makinaları dönemindeki kadar kolay değil. Dünyada AR-GE ve inovasyona büyük bütçeler ayıran şirketlerin sayısı git gide artarken akıllardaki kritik […]

Veri Odaklı Müşteri Segmentasyonu

Segmentasyon, pazarlama alanının en değerli tekniklerinden biridir. En genel hali ile tanımlamak gerekirse; firmalar ve markaların ilgili oldukları pazarı ve bu pazarda hedefledikleri kitleleri parçalara ayırarak oluşturulan daraltılmış pazar ve hedef kitleye ulaşmak için kullanılan […]

Coğrafi İş Zekası ile İşinize Değer Katın

Geospatial BI (coğrafi iş zekâsı) verilerin çok boyutlu analizlerle mekânsal olarak anlamlandırılması ve görselleştirilmesidir. Konum bilgisinin kullanılması ile verilerin mekandaki dağılımları anlam kazanmaktadır. Dünyadaki tüm verilerin %80’i konum bileşenini bünyesinde barındırır. İş Analitiğinde yeni bir […]

Popüler Yazılar