OPTİMUM LOKASYON SEÇİMİ – T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SORU:

“Acil durumlarda en kısa sürede müdahale için Ambulans istasyonlarını nerelerde konumlandırmalıyım?

ÇÖZÜM:

  1. Türkiye’yi kapsayan çalışmada örnek il Mainsa olarak belirlendi.
  2. Örnek projede geçmiş yıllara ilişkin 115.000 vaka konumunu incelendi. Vaka türü ve konumu ile çevresindeki demografik ve mekansal bilgileri arasında ilişkiyi öğrenen makine öğrenmesi temelli bir model oluşturuldu.
  3. Model ile Manisa ili kapsamında mikro bazda vaka olma olasılığı tahminlendi.
  4. Vaka olma olasılığına göre acil durum istasyonlarının bulunacağı lokasyonlarını önceliklendirildi.

SONUÇ:

Bu çalışmayla birlikte salt erişim odaklı değil vaka tahminine de dayalı yer seçim modeli Manisa ilinde test edilmiştir. Manisa’da istasyonlardan vaka noktalarına ambulans erişim sürelerinde %10’luk başarı kaydedilmiştir.