REKLAM DEĞER ANALİZİ – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SORU:

“Farklı arterlerde yer alan reklam panolarının değeri nedir? Reklam mecra alanları nasıl sınıflandırılmalı ve değerlendirilmeli? Yeni reklam mecraları nerelere yerleştirilmeli?”

ÇÖZÜM:

  1. Çalışma kapsamında kullanılacak verilerin doğruluğu kontrol edilerek güncelliği sağlandı.
  2. Reklam envanterlerinin konumları saha ekipleri tarafından güncellendi.
  3. Güncel reklam envanteri üzerinden demografik yapıya ilişkin veriler ve trafik yoğunluğu gibi çevresel veriler dikkate alınarak reklam değerlerini belirleyen bir veri modeli oluşturuldu.
  4. Ana arterler detayında reklam değer puanları haritalandırıldı ve yeni reklam ögeleri için yer seçim modeli kuruldu.

SONUÇ:

İstanbul’da yer alan 5.200 km’lik yol ağı ve 16.000 reklam ögesi 1-100 puan aralığında reklam değerleri bakımından skorlamıştır. Reklam değer haritası ve güncellenen reklam envanteri ile yerel yönetimin üzerinde çalıştığı “Reklam Envanter Yönetmeliği’ne” girdi sağlanmıştır.