ROTA OPTİMİZASYONU – FMCG

SORU:

“Saha operasyonel maliyetlerin azaltılması için UK’de rut bölgelerini oluşturabilir miyiz?”

ÇÖZÜM:

  1. Araç ve yaya ziyaretlerinden oluşan hibrit bir model geliştirildi.

  2. Bu amaçla şirket satış noktaları geocode edildi ve haritaya eklendi.

  3. Noktalar arası mesafe, nokta grupları, ziyaret sıklıkları ve yaya-araç erişim kısıtları dikkate alınarak yeni sorumluluk bölgeleri belirlendi.

SONUÇ:

Firma nokta uzayı için Londra-Mikro Sorumluluk bölgeleri oluşturulmuştur. Saha operasyon maliyetlerinde %15 düşüş görülmüştür.