Segmentasyon

İş stratejilerinizi daha iyi belirlemek ve markanızın konum gücünü arttırmak için Maptriks’in segmentasyon çözümlerini kullanın.

Çok sayıda segmentasyon türü mevcut olmakla beraber en yaygın kullanılanlar pazar, müşteri ve ürün segmentasyonlarıdır. Maptriks’in uzmanlık alanı olan lokasyon tabanlı segmentasyon, tüketicileri veya pazarı bölümlendirmek için coğrafya ve konumu dikkate alır. Tüketicilerin yaşam alanları, çalışma alanları gibi faktörler, pazarın ekonomik coğrafyası gibi ölçütler göz önünde bulundurularak müşteriler veya pazar segmente edilebilir, lokasyon temelli alınacak her türlü karar için en temel girdi olarak kullanılabilecek bir veri yaratılır.

  • Demografik Segmentasyon: Demografik segmentasyon yaş, cinsiyet, gelir durumu, etnisite, eğitim durumu gibi demografik parametreler ile yapılan segmentasyondur.

  • Mağaza Segmentasyon: Mağazanızı bulunduğu konuma göre hem çevresel kriterlere göre ihtiyaca yönelik gruplara ayırarak segmente eder.

  • Konum Tabanlı Segmentasyon: Konum tabanlı segmentasyon tüketicileri ve/veya pazarı bölümlendirebilmek için diğer veri türlerinin yanı sıra coğrafi veriler de dikkate alınarak yapılan segmentasyondur.