Amazon Nehri’nin kıyısında tekne yapan bir marangozla Sahra Çölü’nde tekne yapan bir marangozun kazançlarının aynı olmasını bekleyemeyiz. Ticaretin canlı olduğu büyük pazarların kurulduğu bir nehir kasabasındaki marangozla, kuş uçmaz kervan geçmez bir bölgedeki dükkanını kuran bir marangozun kazançları aynı olabilir mi? 

Bu örnek düşünüldüğünde çok basit görünen neden sonuç ilişkilerine dayalı tahminlerde bulunabiliyoruz. Peki, şehir hayatının içinde, dünyanın küreselleştiği bir dönemde ortaya çıkan değişkenleri nasıl hesaba katabiliriz? 

Bir iş kurmak ve onu yürütmek için hesaba katmamız gereken, demografi, ulaşım, pazara erişim, tedarik zincirlerinin kurulması, depolama gibi değişkenlerle nasıl bir planlama yapabiliriz?

Günümüz dünyasında az önce sorduğumuz sorulara yönelik cevaplar, firmaların uyguladığı tahminleme (forecasting) ve buna uygun olarak geliştirdikleri çeviklik (agile) yöntemleriyle belirleniyor. Firmalar gelecekte karşılarına çıkabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmak ve alternatif planlar geliştirebilmek için tahminleme yöntemine dayalı stratejiler geliştiriyor.

İş dünyasında tahminleme nedir?

İş tahmini, satış büyümesi veya bir bütün olarak ekonomi için tahminler gibi belirli iş metrikleri hakkında bilinçli tahminler yapmayı sağlar. Finansal ve operasyonel kararlar, ekonomik koşullara ve belirsiz de olsa geleceğin nasıl göründüğüne göre alınır. Böylece şirketler daha doğru adımlar atabilir.

* Tahminleme, firmaların veriye dayalı bir iş stratejisi gerçekleştirmelerini sağlayan bir yöntemdir. 

* Bir firmanın gelecekteki gelir ve giderlerini öngörmeyi sağlayan finansal tahminleme, geçmişte elde edilen verilere dayanarak finansal öngörülebilirliği sağlar.

* Tahminleme, nitel modelleri ve nicel modelleri içerir. 

Tahminleme, firmaların çeviklik hedeflerini nasıl destekler?

Çeviklik, bir şirketin temel işlevleri (Tedarik Zinciri, Satış, Pazarlama, Finans, Ticari ve İdari Liderlik) genelinde bağlantı ve ortak bir dil gerektirir. Pandemi sırasında birçok işletme, mevcut işletim modellerinde çevikliğin yeterince güçlü olmadığını deneyimledi.

Öğrenilen bu ders, firmaların çeviklik hedeflerinin ve tahminleme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Çeviklik hedeflerinizi düşünürken şu iki temel soruya odaklanmak önem arz ediyor: 

1.  Bir arz veya talep kesintisini ne kadar hızlı azaltabilir ve müşterinizi memnun edecek bir yanıt düzenlemek için ağınızdaki tüm önemli paydaşlar arasında fikir birliği sağlayabilirsiniz? 

2. İş planlayıcılarınız, arz veya talep kesintisini azaltmak için ne kadar hızlı yanıt verebilir?

Her şirket için geleceğin pek çok potansiyel sonucu bulunur. Verilen kararlar ve yapılan planlar bu sonuçları doğurur. Bu nedenle şirketlerin hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurarak nasıl plan yaptığını değerlendirmesi gerekir. Esnekliği benimsemek, gelecekteki değişikliklere uyum sağlamanın anahtarıdır.

Tahminleme, bir hastalığın ön görülmesiyse (tedarik zinciri istikrarsızlığı ve verimsizlik), bir firmanın çeviklik kapasitesi de tedavidir. İyi bir tedavi için hastalığı tanımanız, belirtilerini bilmeniz ve nasıl ilerleyeceğini tahmin edebilmeniz gerekir. Tahminleme, firmaların çeviklik hedefleri için gerekli olan bütün öngörüleri geçmiş verilere dayanarak ortaya koymaktır.

Maptriks sizin firmanıza diğer tahminleme yöntemlerinden farklı olarak ne sunuyor?

Yazının başında verdiğimiz örnekte marangozun odaklanması gereken en önemli etken neydi sizce? Lokasyon, lokasyon ve lokasyon! 

Geleneksel tahminleme yöntemleri firmanızın geçmiş verilerine dayalı olarak sonuçlar verir. Maptriks, klasik yöntemlerden farklı olarak tahminlemede lokasyonu da dikkate alıyor, buna göre işletmenizin mevcut verilerini çevresel katmanlar ve demografik veriler ile değerlendiriyor, başarı kriterlerini belirleyerek geleceğe yönelik planlarınızı şekillendirecek tahminlerde bulunuyor. 

Maptriks’in geliştirdiği tahminleme yöntemiyle çeviklik hedefleriniz konusunda size aşağıdaki temel faydaları sunar.

  • Hangi lokasyonda ortalama ne kadar ciro yapılabileceğinizi tahminlemenizi sağlar
  • Hangi ürünün en çok nerede satabileceğini analiz edin.     
  • Şubelerinizin/mağazanızın stok planlarını içsel ve dışsal özelliklerine göre oluşturun.     
  • Hangi yöne doğru büyüyeceğinizin veya küçüleceğinizin kararınız verin.

Bir firmanın piyasada oluşması muhtemel talebi öngörmesi, gelecekteki cirosunu tahmin edebilmesi, sunduğu ürünlerin hangi lokasyonda ne kadar satışa ulaşabileceği, demografik ve konuma dayalı olarak bir fiyat politikası geliştirmesi firmayı başarıya götürerek rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlar.. Tahminleme yöntemleri iş modelinizi kurarken bu anahtar faktörler için size veriye dayalı öngörüler sağlar.

Firmanızın ani değişimlere cevap verebilme yeteneği çeviklik kapasitesini gösterir. Çeviklik hedeflerinizi belirlerken olasılığı yüksek olan durumlara göre iş modelinizi tasarlamanız gerekir. Tahminleme, geleceğin belirsiz karanlığını aydınlatarak, olası değişimleri analitik yöntemlerle ortaya koyar.

Tahminlemeye dayalı bir çeviklik, firmanızın çok daha esnek ve hızlı adaptasyonunu sağlayarak sizi piyasa içi rekabette bir adım öne geçirir.