Müşteri Kazanımı

Albarakatürk Bankası

Kişisel satış; kişisel iletişim kurarak potansiyel müşteriyi ürün, hizmet, fikir vb. alımına ikna etmektir. Yüz yüze iletişim sağlayan kişisel satış süreci, reklam ve diğer pazarlama iletişim karması unsurlarından daha etkilidir. Satış ekiplerinin sahaya çıkarak müşteri ile temas etmesi şüphesiz ki satışları arttıracak bir aksiyondur. Saha satış stratejilerinin planlanması aşaması saha çalışması öncesinde yapılan, iyi kurgulanması gereken ve iş mesaisinin büyük bir kısmını oluşturan anahtar aşama olarak kabul edilebilir. İlk etapta yanıtlanması gereken soru potansiyel müşterilerin kimler olduğu; ikinci soru ise nerede yaşadıklarıdır.

Türkiye çapında 200 den fazlaya şubeye sahip Albarakatürk ile gerçekleştirdiğimiz projede bankanın müşteri portföyünü genişletmeyi hedefledik.

Bunun için de ilk aşamada bankanın mevcut müşteri kitlesini analiz ettik. Elde ettiğimiz bulgular sonucunda ise potansiyel müşteri kitlesini ve söz konusu kitlenin nerelerde yaşadığını saptadık. Bankanın satış ekipleri potansiyel bölgeleri öncelikli olarak ele alarak bu doğrultuda “hedef odaklı” satış stratejileri geliştirdi.

Bankanın ticari pazarlama departmanı da projenin bir parçasıydı. Ticari pazarlama departmanı ile işbirliği içerisinde çalışarak saha satış ekiplerini motivasyonunu, performansını ve verimliliğini arttırmak amacıyla oyunlaştırma temelli bir mobil uygulama geliştirdik. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ile saha satış ekipleri ve temsilcilerine genel merkezden görevler atanabiliyor, ekipler kendilerine atanan görevleri tamamlayarak puan kazanıyordu. Bu da saha satış ekiplerine motivasyon sağladı ve saha operasyonlarının verimliliğini arttırdı.

SONUÇ: Geliştirdiğimiz uygulama bankanın müşteri kazanımında artış sağlandı. Şirketimiz bu proje ile 2016 yılında Avrupa’da Finansal İnovasyon Ödülleri’nde “En Yenilikçi Finansal Teknoloji Uygulaması” ödülüne layık görüldü.