Reklam Değer Analizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Şehirlerde yer alan çeşitli reklam ögelerinin doğru noktalarda konumlandırılması, mevcut reklam envanterinin maddi değerlerinin iyi analiz edilerek doğru fiyatlandırma politikalarının uygulanabilmesi şehir ekonomisi ve yerel yönetimin ekonomik çıkarları açısından önemlidir. Şehir ölçeğinde reklam değer analiz çalışmalarının yapılabilmesi için de coğrafi yöntemlere ihtiyaç vardır. Trafik yoğunluğu, nüfus yoğunluğu, ana arterlere yakınlık gibi kriterler reklam ögelerinin değerini değiştirmektedir. Bunun yanı sıra reklam ögesinin türü ve niteliği de fiyatına etki eder.

SORUN: Farklı arterlerde yer alan reklam panolarının değeri nedir? Reklam mecra alanalrı nasıl sınıflandırılması ve değerlendirilmeli?  Yeni reklam mecraları nerelere yerleştirilmeli?

ÇÖZÜM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi için gerçekleştirilen ve tüm şehri kapsayan projede şehrin tamamında reklam envanteri saha ekiplerimizle güncelledik. Güncel reklam envanteri üzerinden demografik yapıya ilişkin veriler ve trafik yoğunluğu gibi çevresel verileri dikkate alınarak reklam değerlerini belirleyen bir veri modeli oluşturduk. Ana arterler detayında reklam değer puanlarını haritaladık ve yeni reklam ögeleri için yer seçim modeli kurduk.

SONUÇ: İstanbul’da yer alan 5.200 km’lik yol ağı ve 16.000 reklam ögesi 1-100 puan aralığında reklam değerleri bakımından skorlandı. Her bir öge ve ana arterin maddi değeri bu skor baz alınarak yeniden hesaplandı. Veri odaklı yer seçim modeli ile yeni envanterler için yer seçimi sunan özelleştirilmiş bir sistem tasarlandı. Reklam değer haritası ve güncellenen reklam envanteri ile yerel yönetimin üzerinde çalıştığı “Reklam Envanter Yönetmeliği’ne” girdi sağlandı.