Satış Bölgeleri Optimizasyonu (Sales Territory Mapping)

Global Ölçekli Hızlı Tüketim Malları Firması

Hızlı Tüketim Malları (FMCG) sektöründe şirketler büyüklükleri fark etmeksizin gerekli arzın ve ürünlerine olan talebin dengelenmesi için amansız bir mücadele içindedirler. Sahada tüm siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak mümkün olan en düşük maliyetle karşılanması, tedarik ve üretim planlaması için gerekli bilginin uygun zamanda elde edilebilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda da saha satış operasyonları iyi kurgulanmış ve uygulanabilir olmalıdır. Tüketim hızının yüksek olduğu FMCG sektöründe saha satış operasyonları satış noktalarına ürünlerin hızlı ve eksiksiz ulaştırılabilmesi önem arz eder. Saha operasyonları sık ve hızlı olduğudan maliyetler de yüksektir.

SORUN: Londra genelinde 10.000 satış noktasına 50 saha operasyon görevlisi ile günlük olarak nasıl dağıtım yapılmalı?

ÇÖZÜM: Küresel pazarda FMCG sektörünün öncü firmalarından olan müşterimiz için İngiltere genelinde yaklaşık 10.000 den fazla geleneksel kanal satış noktasını kapsayan projede saha operasyon maliyetlerinin düşürülmesini ve operasyonların optimum verimlilikle yürütülmesini hedefledik. Günlük dağıtımı üstlenen saha operasyon görevlilerinin verimliliğimi arttırmak için çalışanların ev adreslerine göre belirlenmiş maksimum mesafe ile satış noktaları paylaştırıldı. Yapılan analizler ve planlamalar sonucunda yeni saha operasyon görevlilerinin işe alım süreçlerine katkı sağlandı ve saha başına düşen satış noktası sayısı optimize edildi.

SONUÇ: Proje başında saha maliyetlerinde %15’lik bir başarı kaydedildi.