Şube Yer Seçimi

Kişisel Bakım sektöründe öncü global ölçekli firma

Konum, perakende sektöründe başarı yolundaki kritik faktörlerden biridir. Amerika’da Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) ortaya koyduğu çalışmalarda kötü yer seçiminin başarısızlığının temel nedenlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Her sektör ve işletme için hedeflere bağlı olarak farklı yer seçim kriterleri vardır. Hedef müşteri kitlesinin demografik özellikleri, rekabet koşulları, doğal çevre ve maliyetler gibi farklılaşan kriterler marka hedeflerine ve kısıtlarına göre şekillenir.

Türkiye pazarında büyüme hedefi olan kişisel bakım sektöründe öncü müşterimizi stratejik noktalarda hedef müşteri kitlesi ile buluşturabilmeyi amaçlayan bir yer seçim modeli kurguladık. Modelde tüm Türkiye’de demografik yapıyı ve rekabet, pazar, vb. çevresel verileri birlikte kullandık. Makro düzeyde il ölçeğinde başladığımız çalışmada Türkiye’nin 81 ilini yatırım potansiyeli bağlamında değerlendirdik. Yatırım potansiyeli taşıyan illeri belirleyerek önceliklendirdik.

İkinci aşamada ise önceliklendirilmiş iller için mikro düzeyde analizler yaptık. Markayı pozitif ve negatif yönde etkileyen demografik yapıya ve rekabete ilişkin kriterleri belirledik. Firmanın mevcut şube sayısının istatistiki olarak yeterli örneklem büyüklüğünü karşılayamaması sonucunda hedef kitleye ilişkin demografik kriterleri firma ile yaptığımız karşılıklı görüşmelerden faydalanarak belirledik. Söz konusu kriterler “demografik parametreler” başlığı altında yer seçim modeline ekledik. Ticari aktiviteleri ve rekabeti cadde ve avm detayında irdeleyerek uygun parametreleri veri modeline dahil ettik.

SONUÇ: Yapılan danışmanlık çalışması ile firma için yatırım potansiyeli taşıyan öncelikli iller ve bu illerdeki potansiyel mikro bölgeler tespit edildi. Model sonuçlarına göre mağazaları için yer seçimi kararı veren firma yıl sonunda Türkiye’de %17’lik büyüme sağladı.