Alışveriş Merkezleri Ziyaretçi Profili

Alışveriş Merkezleri Ziyaretçi Profili

 

Alışveriş merkezleri ziyaretçi profilleri 429 AVM ve farklı sektörlerde bulunan 1380 markayı

kapsayacak şekilde istatistiki ve coğrafi algortimalar kullanılarak oluşturulmuştur.

Ziyaretçi profili oluşturulurken alışveriş merkezlerinin demografik özellikleri, marka bilgileri ve içsel dinamikleri

hesaplanarak Alışveriş merkezlerine özel “Maptriks Skoru” üretilmiş ve sınıflamalar yapılmıştır.