Category Archive for : ‘Analitik’

karbon ayak izi lokasyon analitiği

Lokasyon Analitiği ile Karbon Ayak İzini Azaltmanın 4 Yolu

İklim sorunlarının giderek arttığı günümüzde, dünya genelindeki pek çok marka ve şirket de karbon ayak izi nasıl azaltılır sorusuna yanıt arıyor.  Şirketler, yeni tüketici profilinin bu konuya gösterdiği önemden de habersiz değil. Sürdürülebilirlik, iklim sorunlarına karşı çözüm üretme gibi davranış setlerine sahip markalar tüketicinin nezdinde güvenoyu alabiliyor.  Daha önemlisi, karbon ayak izini artıran insan faaliyetlerinin […]

lokasyon analitiği kullanım alanları

Lokasyon Analitiğinin 5 Temel Kullanım Alanı

Gelişen uydu sistemleri ve yapay zekâ sayesinde artık attığımız her adımda coğrafi veri üretiyoruz. Lokasyon analitiği, bir şirketin veya organizasyonun coğrafi verileri analiz etmesine olanak veren bir iş uygulaması olarak tanımlanabilir.  Mekânsal verilere dair çalışmalar iş dünyasına giderek değer katıyor. Farklı sektörlerden pek çok şirket coğrafi verilerinin önemini fark edip buraya yatırım yapıyor.  Bu verileri […]

afet yonetiminde uzaktan algılama

Afet Yönetiminde Uzaktan Algılama Nasıl Kullanılır?

Afetler, özellikle iklim krizinin görmezden gelinemez boyutlara ulaştığı günümüzde dünyanın her yerinde karşımıza çıkıyor. Yangın, su baskını, deprem, toprak kayması gibi farklı afetler insanlar için can ve mal kaybı tehdidi oluşturuyor. Afet yönetimi, günümüzde çok daha büyük bir önem kazanıyor. Afetleri kayıt altına alan Emergency Event Database (EM-DAT), 2021 yılında dünya çapında doğal afetlerle ilgili […]

sürdürülebilir şirketler için lokasyon analitiği

Daha Sürdürülebilir Şirketler İçin Lokasyon Analitiği

Sürdürülebilirlik teması, farklı sektörlerden şirketleri içine alacak şekilde geniş bir alana yayılıyor. Kaynakların kullanımı, yatırımlar, dijital dönüşüm ve teknoloji kullanımından çalışanların ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya kadar pek çok konu şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Lokasyon analitiği ise doğa ile insanlığın birlikte yaşaması için gerekli koşulların sağlanmasına yardımcı oluyor. Analitik çalışmaları ile şirketler, gelecekteki gereksinimleri tahmin ederek […]

istanbul kreş haritası

Veriye Dayalı Analiz: İstanbul Kreş Haritası

İl, ilçe veya mahalle ölçeğinde demografik veriler, sayısal ya da sözel verilere göre hazırlanan tematik haritalar sayesinde makro düzeyde bilgiye sahip olunur. Bu haritalar bize analiz edilen bölgelerin mevcut ve geleceğe yönelik demografik yapısına, yaşam koşullarına dair önemli bilgiler veriyor. İstanbul Kreş Haritası, bu çalışmalara bir örnek oluşturuyor. Ebeveynlerin hem aktif çalışma hayatına sahip olması […]

mobil veri toplama ve analizi

Mobil Veri Toplama ve Analizinin Lokasyon Analitiğine 6 Katkısı

Mobil bilgi işlem ve iletişim teknolojisinin hızla yaygınlaşması, veri toplama alanındaki seçenekleri arttırıyor. Böylece tüm sektörleri ilgilendiren lokasyon analitiği, çok daha etkili sonuçlar sunuyor.  Veri analitiğinde dijitalleşme, lokasyon analitiğinin verimini artırmanın yanı sıra iş akışlarını büyük oranda hızlandırıyor. Mobil veri toplama nedir? Mobil veri toplama, nitel ve nicel veri toplama için telefon ve tablet gibi […]

yapay zeka eticaret

Yapay Zeka E-Ticaret Sektörünü Nasıl Dönüştürüyor?

Dijital dönüşüm için kullanılan çok sayıda ürün ve platformun yanı sıra yapay zeka e-ticaretin sınırlarını genişletiyor. Yapay zeka, daha iyi süreç yönetimi ve tahminlemelerle e-ticaret şirketleri için yepyeni fırsatlar sunuyor.  Yapay zeka ile birlikte müşteri etkileşimleri zenginleşirken iş süreçleri kolaylaşıyor. Sektöre ve müşteri kitlesine dair veriler kullanılarak optimize edilen satış sitesi içinde ve dışındaki müşteri […]

gelir tahmin modeli

Gelir Tahmin Modeli Oluşturmanın 3 Temel Adımı

Gelir tahmini, şirketlerin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için doğru stratejiyi belirleme sürecinin önemli bir parçası. Gelir tahmin modeli ise, bu stratejinin somut verilere ve doğru analizlere göre belirlenmesini sağlıyor. Böylece tutarlı, hedef odaklı ve minimum risk taşıyan stratejiler ortaya çıkıyor. Geçmiş dönemlerdeki veriyi baz alırken bu bilgiyi yeterince analiz etmeden stratejiye yansıtmak yapılan […]

Lokasyon Analizi İle Perakende Sektöründe Satışları Artırmanın 4 Yolu

Hangi müşterinin hangi ürün ve hizmetlerle ilgilendiğini öğrendiğinizde, perakende markanız için satış ve pazarlamada nokta atışı stratejiler ortaya koyabilirsiniz. Lokasyon analizi bunun için size yol gösterir. Veri odaklı çalışmak, perakende sektöründe hedeflenen satış rakamlarına ulaşmanıza yardımcı olur. Lokasyon analizi ile yalnızca gelirinizi değil, müşteri memnuniyetini ve marka potansiyelini de artırabilirsiniz. Bu da ürünlerinizin sürdürülebilir olarak […]

rekabet analizi

Rakiplerinizin Başarısı Size Ne Kazandırır?

İş hayatında rekabet, sanılanın aksine pek çok avantaj sunuyor. Her şeyden önce rekabet, sizi motive ediyor ve sektörün görünürlüğünü artırıyor.  Bu durumda rakiplerin başarısını tedirgin edici bir konuma yerleştirmek yerine, nasıl kendi avantajınıza çevirebilirsiniz? İş hayatında rekabet  ‘Rekabet’ kelimesini çoğu zaman olumsuz bir bağlam içinde kullanıyoruz. Bunun en önemli nedeni rekabetin, en az bizim kadar […]