Blog

Geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından gıda fiyatlarının azaltılması için devreye gireceği dile getirilen tanzim satış noktaları Pazartesi itibariyle hizmete açıldı. Tanzim satış, sebze ve meyve gibi temel gıdaların piyasaya göre daha...

Daha Fazla

MÜŞTERİ SEGMENTASYONU, insanları ürün kullanımı, demografi, psikografik özellikler, iletişim davranışları ve medya kullanımı gibi kritere dayanarak homojen alt gruplara bölme işlemidir. Müşteri segmentasyonu yaygın olarak pazarlama alanında kullanılır, böylece şirketler hedef...

Daha Fazla

  Alışveriş merkezleri ziyaretçi profilleri 429 AVM ve farklı sektörlerde bulunan 1380 markayı kapsayacak şekilde istatistiki ve coğrafi algortimalar kullanılarak oluşturulmuştur. Ziyaretçi profili oluşturulurken alışveriş merkezlerinin demografik özellikleri, marka bilgileri ve içsel dinamikleri hesaplanarak...

Daha Fazla

Türkiye ekonomisine hizmetlerde bulunduğu 30 yıllık süre boyunca sağlıklı büyüme stratejisi ile katılım bankacılığının lider oyuncusu olmuştur.  Albaraka Türk hızla değişen teknolojik gelişmeleri takip ederek, stratejilerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmekte,...

Daha Fazla