Category Archive for : ‘Teknoloji’

YAPAY ZEKA’NIN PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ

Perakende sektörü uzun yıllardır dijital dönüşüm içerisinde. Mevcut veri toplama ve analiz sistemleri sayesinde şirketler; şubelerdeki pazarlama verimliliğini, satışları ve dolayısıyla gelirleri artırmaya yardımcı veri odaklı kararlar alıyorlar. Operasyonları geliştirmek ve yeni iş fırsatları yaratabilmek için gelişmiş verilerden faydalanan işletmeler tüm bu kararlar için aslında perde arkasında yapay zekâ kullanıyor. Yapay zekâ uygulamaları, perakende sektörünün […]

Lokasyon Tabanlı Teknolojiler ile Akıllı sehir

Lokasyon Tabanlı Teknolojiler ile Akıllı Şehir

Lokasyon teknolojileri küreselleşen dünya ve küresel ekonomilerin gereksinim duydukları yol göstericilik vazifesini üstlenen, yapay zekâ tabanlı teknolojilerdir. Coğrafi bilgi sistemlerinin sunmuş olduğu verilerden aldığı destek ile pek çok sektöre gereksinim duydukları verileri sağlayan bu teknolojiler, aynı zamanda kamu hizmetlerinde de önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Son dönemlerin kamusal trendleri arasında yer alan akıllı şehirler de […]

Uzmanından orneklerle Tensorflow Nedir Acıklıyoruz

Başarılı TensorFlow Örnekleri – TensorFlow Nedir?

Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı evrim, insanoğlunu yeni pek çok teknoloji ve kavram ile karşı karşıya getirmiştir. Özellikle son 20 yılda büyük bir ivme kazanan ve adından sıklıkla söz ettiren yapay zekâ teknolojileri hem gündelik hayatta hem de iş hayatında pek çok kolaylıkları birlikte getirmiştir. İnsan kapasitesinin çok üzerinde veri toplayabilme ve bu verileri […]

Yeni Pazarlara Girmek icin 6 Adım

Yeni Pazarlara Girmek İçin 6 Adım

İşletmeler açısından genişlemek ve yeni pazarlara girmek her zaman temel hedeflerden biridir. Ancak bu genişlemeyi doğru bir biçimde yapabilmek, işletmenin zarara uğramaması adına önem arz etmektedir. Girilmek istenilen yeni pazarın ve içerisinde bulunan hedef kitlenin yapısını iyi bir şekilde analiz edebilmek için günümüzde çok farklı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Lokasyon analizi olarak adlandırılan ve temelde yapay zekâ […]

Telekomünikasyon Sektöründe Lokasyon Ne Demek – Uzmanından Aciklamalar

Telekomünikasyon Sektöründe Lokasyon Ne Demek – Uzmanından Açıklamalar

Barındırmış olduğu potansiyelin ortaya çıkmaya başlaması ile birlikte lokasyon kavramı giderek artan bir ölçüde, insan hayatında yer almaya başlamıştır. Coğrafi anlamda var olan belirli bir konumu ifade eden bu kavram, esasında o konumda bulunan insanlar ve bölgenin coğrafi özellikleri ile ilgilenmektedir. Lokasyonun sunmuş olduğu avantajlardan yararlanma konusunda özel şirket sektörleri daha isteklidir. Özellikle şube açma […]

Konum Lokasyon Teknolojilerinin İsletmelere Faydalarıık

Konum / Lokasyon Teknolojilerinin İşletmelere Faydaları

Yeni nesil lokasyon teknolojilerinin işletmelere sağlamış olduğu yararlara değinmeden önce lokasyon nedir? sorusuna yanıt vermek gereklidir. Lokasyon, yer küre üzerinde bulunan herhangi bir noktaya verilen isimdir. Konum olarak da adlandırılan lokasyon kavramının özel anlamı ise yeni kurulacak ya da şubesi açılacak bir işletmenin gereksinimleri doğrultusunda analizlerin yapılmasıdır. Lokasyon ne demek? sorusuna verilen bu yanıt, lokasyon […]

Lokasyon Teknolojileri ile Tarım Kredi Birlikte Market Yer Seçimi

Lokasyon Teknolojileri ile Tarım Kredi Birlik’te Market Yer Seçimi

Son yıllarda tarım alanında üreticiler ile tüketiciler arasındaki aracı sorunu nedeni ile tarım ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen artış, hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur etmiştir. Bu durumun üstesinden gelebilmek adına hem devlet eliyle hem de üreticilerin kendi elleriyle birtakım tedbirler alınmaya başlamıştır. Bu tedbirlerden biri de Tarım Kredi Birlik tarafından tüketiciye doğrudan ürün ulaştırmayı hedefleyen […]

Lokasyon Nedir Perakende ve Toptan Ticarete Katkısı Ne Olur

Lokasyon Nedir? Perakende ve Toptan Ticarete Katkısı Ne Olur?

Lokasyon nedir sorusuna verilebilecek en sade cevap, bu kavramın coğrafi olarak belirli bir koordinatı ya da konumu ifade ettiğidir. Ancak bu kavram, terim olarak daha geniş bir anlama sahiptir. İşletmeler açısından önemli bir kavram olan lokasyon, belirli sınırlar içerisinde kalan bir alanın, işletmeler açısından ne derece verimli olduğunun belirlenmesini ifade etmektedir. Lokasyon analizi denilen yöntemden […]

FMCG Sektöründe Lokasyon Teknolojileri – Uzmanından Örneklerle

FMCG Sektöründe Lokasyon Teknolojileri – Uzmanından Örneklerle

İşletmelerin her dönemde, büyük önem verdikleri kavramlardan biri olan lokasyon, çağın akıllı teknolojileri ile birleşerek sağladığı katkıları, daha etkili hale getirmiştir. Lokasyon ne demek? Sorusuna verilebilecek en kolay cevap, coğrafi olarak belirli bir konum olduğudur. Günümüzde lokasyonun sağladığı avantajlardan yararlanan sektörler arasında FMCG sektörü de önemli bir paya sahiptir. Hazır tüketim ürünleri olarak Türkçe’ye çevrilebilecek […]

Segmentasyon ile Bankacılık & Finans Alanında Potansiyel Müşteri Analizi

Segmentasyon ile Bankacılık & Finans Alanında Potansiyel Müşteri Analizi

Yirmi birinci yüzyılın başından itibaren bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan büyük ivme, her alanda olduğu gibi reklam ve pazarlama alanında da büyük değişim ve dönüşümlerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bilgisayar teknolojilerine dayalı modern bir pazarlama alanı olan dijital pazarlama, kitle odaklı pazarlama yerine, grup ve hatta birey odaklı pazarlamayı getirmiştir. Bu doğrultuda en çok başvurulan […]