Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İlişkisel Sermaye

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve İlişkisel Sermaye

Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi inovasyon ve AR-GE bağlamında rekabetçi bir piyasa yarattı. Artık inovasyon yapabilmek buhar makinaları dönemindeki kadar kolay değil. Dünyada AR-GE ve inovasyona büyük bütçeler ayıran şirketlerin sayısı git gide artarken akıllardaki kritik sorulardan biri de AR-GE ve inovasyonu sağlayan etmenlerin neler olduğu.

Küreselleşme ve teknolojinin gelişimi inovasyon ve AR-GE bağlamında rekabetçi bir piyasa yarattı. Artık inovasyon yapabilmek buhar makinaları dönemindeki kadar kolay değil. Dünyada AR-GE ve inovasyona büyük bütçeler ayıran şirketlerin sayısı git gide artarken akıllardaki kritik sorulardan biri de AR-GE ve inovasyonu sağlayan etmenlerin neler olduğu.

Veriyi Bilgiye Dönüştürmek

Şirketler ve kurumlar için en zorlu görevlerden biri ihtiyaç duydukları değerli bilgiyi temin edebilmektir. Bilginin ve verinin nasıl yönetileceği sorusunun yanıtını arayan disiplin ise Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)’dir. Kısaca bir şirketin prosedürler, veri tabanı dökümleri dahil tüm girdilerini tanımlama, izleme, geliştirme, kayıt altına alma ve paylaşmayı içeren entegre bir sistemdir.

Küresel çağda inovasyon yapısal sermaye ve ilişkisel sermayenin kol kola çalışmasıyla mümkündür. Müşteriler, iletişim ve dağıtım kanalları, pazar, marka değerleri gibi konuları kapsayan ilişkisel sermayenin bilgi sistemleriyle entegre olabilmesi inovasyon için bir koşuldur.

Coğrafi bilgi sistemleri, kısaca GIS (Geographic Information System) konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan, coğrafi ya da coğrafi olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütüncül bir biçimde sağlayan bir bilgi yönetim sistemidir. Çeşitli kullanım alanları ve tematik konulara yönelik olarak geliştirilen GIS uygulamaları bulunmakla beraber, GIS bilgi kaynaklarının entegre yönetimi için verimli çözümler sunar.

Peki şirketler GIS kullanarak nasıl artı değer yaratır, inovasyon yaparlar? GIS şirketinize nasıl destek sağlayabilir?

  • Pazar Paylaşımı Analizi ile şube lokasyonlarını, rakip lokasyonları ve demografik özellikleri dikkate alarak genişlemeye değer alanları tespit edebilir ve pazar payını belirleyebilirsiniz.
  • Müşterilerinizin nerelerde yaşadıklarını analiz ederek yeni fırsatlar yakalayabilir, pazarınızı segmente edebilirsiniz.
  • Pazarınızdaki lokasyon-tabanlı arz-talep ilişkilerini inceleyebilir, rakip pazarlarınızı belirleyebilirsiniz.
  • Birebir pazarlama ile müşterilerinize doğrudan konum bilgisi kullanarak ulaşabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz.
  • Yeni açacağınız tesisleriniz için maksimum karlılığı sağlayacak optimum lokasyonları belirleyebilirsiniz.
  • Lokasyona dayalı demografik analizlerle potansiyel müşterilerinizin nerede olduğunu tespit edebilir ve bu doğrultuda yerel reklam kampanyaları geliştirebilirsiniz.
  • Huff Modelini kullanarak tüketicilerinizi diğer mağazalar yerine yeni mağazaya yönlendiren olasılıkları ölçümleyebilir, yeni açacağınız mağazalarınız için satış potansiyelini hesaplayabilirsiniz.
  • Kampanyalarınızın etkinliğini artırmak için pazarları müşteri prototiplerine göre segmente edebilirsiniz.
  • Satış fırsatlarını yakalamak için hava durumu ve lokasyon gibi değişkenleri birlikte analiz edebilir ve satın alma davranışlarıyla ilişkilendirebilirsiniz.

Fikri sermayenin inovasyonun itici gücü olduğu düşünüldüğünde ilişkisel sermaye ve yapısal sermaye arasındaki entegrasyon ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması bağlamında GIS’in bilgi yönetimi adına şirketlere büyük avantajlar sağladığını söyleyebiliriz. Günümüzde GIS, çok sayıda dünya devi şirket tarafından aktif olarak kullanılıyor. Şirketlere ve kurumlara konum tabanlı bilgi yönetimi ve iş analitiği çözümleri sunan Maptriks sistemleri de hem Türkiye hem de yurtdışında şirketlere yeni açılacak üretim, satış ve depolama tesisleri için optimum karlılık sağlayacak lokasyonları tespit etmek, üretim tesisleri ve bayiler arasındaki tedarik rotalarını optimize ederek mal ve hizmetlerin tüketiciye hızla ulaşmasını sağlamak, pazarlama alanındaki üst ve alt ölçekli kararları yönlendirmek gibi çok çeşitli iş analitiği çözümlerinde karar destek-mekanizması olarak kullanılıyor.