Duyurular

Geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından gıda fiyatlarının azaltılması için devreye gireceği dile getirilen tanzim satış noktaları Pazartesi itibariyle hizmete açıldı. Tanzim satış, sebze ve meyve gibi temel gıdaların piyasaya göre daha...

Daha Fazla

MÜŞTERİ SEGMENTASYONU, insanları ürün kullanımı, demografi, psikografik özellikler, iletişim davranışları ve medya kullanımı gibi kritere dayanarak homojen alt gruplara bölme işlemidir. Müşteri segmentasyonu yaygın olarak pazarlama alanında kullanılır, böylece şirketler hedef...

Daha Fazla