Eğitim

Maptriks eğitim sektöründe nasıl çözümler sunar?

Okul Fizibilite Raporu

Bölgesel Fiyatlama Raporu

Yatırım Stratejisi Raporu

İlk-Orta-Lise Derecesinde Hedef Pazar Bölgeleri

Öğrenci-Veli Hedefli Pazarlama Çözümleri

Öğrenci Servisleri Rota Optimizasyonu