FMCG

Maptriks FMCG sektöründe nasıl çözümler sunar?

Müşteri Segmentasyonu

Ürün Segmentasyonu

Hedef Kitle Analizi

Saha Operasyonları Yönetimi

Satış Bölge Optimizasyonu

Rota Planlaması

Uzay Kapsama Analizi<br />