Rekabeti, pazarı ve fırsatları ölçümleyin!

Maptriks’in segmentasyon raporları ile iş stratejilerinizi belirleyin ve markanıza değer katın.

Segmentasyon pazar, marka, ürün, hizmet ve müşteri gibi pazar dinamiklerini seçilen ölçütler doğrultusunda benzer özelliklere göre gruplara -segmentlere- ayırma işlemidir. Çok sayıda segmentasyon türü mevcut olmakla beraber en yaygın kullanılanlar pazar, müşteri ve ürün segmentasyonlarıdır.

Segmentasyon yapmanın birden fazla yöntemi vardır. Konum tabanlı segmentasyon, tüketicileri veya pazarı bölümlendirmek için coğrafya ve konumu dikkate alır. Örneğin tüketicilerin yaşam alanları, çalışma alanları gibi faktörler, pazarın ekonomik coğrafyası gibi ölçütler göz önünde bulundurularak müşteriler veya pazar segmente edilebilir.

segmentation1

Maptriks’in sektörünüze özel segmentasyon raporları ile

  • Mevcut pazarınızı ölçümleyin.
  • Potansiyel pazarları ve müşterileri keşfedin.
  • Büyüme stratejilerinize yön verin.
Demografik Segmentasyon
Demografik segmentasyon yaş, cinsiyet, gelir durumu, etnisite, eğitim durumu gibi demografik parametreler ile yapılan segmentasyondur.
Mağaza Segmentasyonu
Mağazanızı bulunduğu konuma göre hem demografik hem çevresel kriterlere göre ihtiyaca yönelik gruplara ayırarak segmente eder.
Psikografik Segmentasyon
Psikografik segmentasyon piyasayı yaşam tarzı, değerler, tüketim alışkanlıkları, sosyal sınıflar gibi kriterlerle segmente eder.
Konum Tabanlı Segmentasyon
Konum tabanlı segmentasyon tüketicileri ve/veya pazarı bölümlendirebilmek için diğer veri türlerinin yanı sıra coğrafi veriler de dikkate alınarak yapılan segmentasyondur.
    Veriden güç alıyoruz