Veri Odaklı Segmentasyon

Veri Odaklı Segmentasyon

MÜŞTERİ SEGMENTASYONU, insanları ürün kullanımı, demografi, psikografik özellikler, iletişim davranışları ve medya kullanımı gibi kritere dayanarak homojen alt gruplara bölme işlemidir.

Müşteri segmentasyonu yaygın olarak pazarlama alanında kullanılır, böylece şirketler hedef kitlelere uygun ürün, hizmet ve kampanyalar tasarlayabilir ve sunabilirler. Veri odaklı segmentasyon ise doğru  ve kaliteli veriyi kullanarak müşterileri ve potansiyel müşterileri analiz etmektir.

Müşteri ve pazar segmentasyonu yapmanın birden fazla yöntemi vardır.

Demografik Segmentasyon

Demografik segmentasyon yaş, cinsiyet, gelir durumu, etnisite, eğitim durumu gibi demografik parametreler ile yapılan segmentasyondur. Demografik segmentasyonda benzer demografik özelliklere sahip insanların benzer tüketim davranışları sergileyeceği varsayıldığından bu yöntem B2C (Business-to-Customer) pazarlamada her zaman verimli olarak kullanılamayabilir. B2B (Business-to-Business) pazarlamada ise efektif biçimde kullanılabilen demografik segmentasyonda şirket büyüklüğü, şirket sektörü, şirket yaşı ve rolü gibi bilgileri içerir. Herhangi bir işletme ürün ya da hizmet satın alacağı şirketleri profillerine, sunulan mal ve hizmetlere göre mevcut ve potansiyel şirketleri segmente ederek aralarından kendi ihtiyacına en uygun olanı seçebilir.

Psikografik Segmentasyon

Psikografik segmentasyon piyasayı yaşam tarzı, değerler, tüketim alışkanlıkları, sosyal sınıflar gibi kriterlerle segmente eder. Bu yönüyle konum-tabanlı ve demografik segmentasyondan daha az somuttur. Psikografik segmentasyon için çoğunlukla geçmiş müşterilerin verilerinden faydalanılır ve bu doğrultuda psikografik özellikler saptanır.

Davranışsal Segmentasyon

Psikografik segmentasyon ile benzerlik gösteren davranışsal segmentasyonda tüketiciler kullanım, farkındalık, sadakat, bilgi, beğenme ve satın alma alışkanlıkları gibi kriterlere göre segmente edilir.

Konum Tabanlı Segmentasyon

Konum tabanlı segmentasyon tüketicileri ve/veya pazarı bölümlendirebilmek için diğer veri türlerinin yanı sıra coğrafi veriler de dikkate alınarak yapılan segmentasyondur. Coğrafi segmentasyonda tüketicilerin yaşam alanları, çalışma alanları, pazarın ekonomik coğrafyası gibi ölçütler göz önünde bulundurulur. Segmentasyondan en verimli sonuçları alabileceğiniz bu yöntemde, potansiyel müşterileri ve potansiyel pazarı mekansal düzlemde de analiz edebilirsiniz.

Bu sorunun cevabı uygulamanın türüne ve amacına göre değişir. Maptriks firmaların ihtiyaçlarını ve hedef kitlelerini göz önünde bulundurarak müşterileri için en uygun yöntemi tespit eder ve uygular. Tüm segmentasyon türlerini kolay ve etkili bir şekilde anlamak için mekansal boyutu da dikkate alıyor ve coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanıyoruz.

Veri Kalitesi

Veri doğruluğu şirketlerin pazarlama stratejilerini belirlemesinde kritik bir faktördür. Yanlış veriyle bir pazarlama stratejisi geliştirmek binlerce doları çöpe atmak, pazarda pay kaybetmek ve büyük bir pazarda marka değerini itibarsızlaştırmak anlamına gelebilir. Yüksek kalite ve doğruluğa sahip veri ise şirketinizin pazarlama stratejisini optimize etmenizi, marka bilinirliğini arttırmanızı, potansiyel tüketicileri ortaya çıkarmanızı, ve en önemlisi kişisel ve bağlamla alakalı kampanyalar yaratmaya imkan tanıyarak yatırım getirilerinizi güçlendirmenizi sağlar.

Lokasyon tabanlı veriler özellikle pazarlama alanında şirketlerin oldukça ilgisini çekiyor. Yapılandırılmamış büyük miktarda veriyi doğrudan analizlerinizde kullanmak ve bu analizler üzerinden stratejik kararlar alabilmek ne yazık ki pek mümkün değil. Lokasyon tabanlı sosyal ağlarda özellikle elinizdeki verinin doğruluğunu ölçeklendirebilmeniz hayati önem arz ediyor.

Peki pazarlamacılar kaliteli veriye nasıl ulaşabilir?

Dünyada lokasyon tabanlı çözümler sunan sınırlı sayıdaki firmalardan biri olan Maptriks, mekansal ve mekansal olmayan veri türlerinde veri doğruluğunu yüksek derecede önemsiyor. Sistemlerimizde yer alan veri setlerinin tamamı veri kaynağı fark etmeksizin kompleks metodolojiler kullanılarak veri doğruluğu testinden geçirilir.

POI veri tabanımızın doğruluğunu geliştirmek için kullandığımız veri bilimi metodolojileri ile kaliteli, zengin ve güncel veri sağlıyoruz. Veri bilimi ve mekansal zeka alanındaki tecrübelerimiz ile kaliteli ve kalitesiz verileri birbirinden ayırt edebiliyoruz.

Gerçek Dünyadan Gerçek Kitlelere Ulaşın

Coğrafyaya dayalı demografik özellikleri, tüketim tercihleri ve yapılı çevre faktörleri gibi ana faktörlere dayanarak hedef kitlenizi belirleyebilir ve hedef odaklı kampanyalar yürütebilirsiniz. Maptriks’in yüksek kaliteli konum tabanlı demografik ve ekonomik veri setleri, hedeflerini ve potansiyel müşterilerini yüksek hassasiyetle belirlemek isteyen şirketler için biçilmiş kaftandır. Bunun yanı sıra potansiyel tüketicilerinizi bulmak, onları segmente ederek analiz etmek ve çalışmalarınızı coğrafi boyutta görselleştirmek için web tabanlı sistemler de sunar.

Müşteri ihtiyaç ve taleplerine göre özelleştirilebilen sistemlerimizde online olarak her yerden erişilebilir ve kullanıcı dostu ara yüzünü kullanarak şirketinizin pazarlama stratejilerini geliştirecek üst düzey analizler yapabilirsiniz.